• เเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 -3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Minimum of 6-7 years experience
 • Fluency in spoken and written English

10 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานภาษีต่างๆ ยื่่นภาษีประจำเดือน
 • รับผิดชอบงานบันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย
 • ปิดงบการเงินรายเดือนและรายปี สำหรับยื่นภาษี

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และ ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและบัญชีสรรพากรและภาษีอื่นๆ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Chinese speaking
 • Accounting or Finance

21-Jul-17

 

Applied
 • Have more exp in overall accounting operations
 • Supervisory, time management and good English
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • At least 3 years of relevant work experience
 • Good interpersonal skills

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

20-Jul-17

 

Applied
 • 8 years up experiences in Accounting, Finance
 • In depth analytical skills and knowledge of acco
 • CPA or MBA is a plus

19-Jul-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • a reputable Foundation Equipment Company
 • competitive remuneration package
 • competitive benefits package

19-Jul-17

 

Applied
 • เข้าใจธุรกิจการผลิตและสามารถทำงานสระบุรีได้
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
 • Female, age 28 - 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years of experience in an Accounting

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.