• เพศหญิง อายุ 32 - 37 ปี ประสบการณ์ 5-10ปี
 • มีความรู้เรื่องบัญชีต่างประเทศ และปิดงบการเงินได้
 • ประสบการณ์สายงานด้านอุตสาหกรรมผลิต 3 ปีขึ้นไป

20 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เข้าใจธุรกิจการผลิตและสามารถทำงานสระบุรีได้
 • ทบทวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเปรียบเทียบกับการผลิต
 • มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

27-Jun-17

 

Applied
 • Leasing
 • General Ledger, Loan
 • Tax, month end closing

26-Jun-17

 

Applied
 • Have more exp in overall accounting operations
 • Supervisory, time management and good English
 • End-Closing and Financial Statement Knowledge

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Chinese speaking
 • Accounting or Finance

26-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years of experience as Assistant or AP
 • Extensive experience from operation
 • Fluent in English

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree/Professional Qualification
 • At least 4-5 years
 • ble to work independently with minimum supervision

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีในโรงงานอุตสาหกรรม
 • บัญชีรับ-จ่าย งบการเงิน ภาษีรายได้ ต้นทุนสินค้า

22-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบบัญชีภายในบริษัท, ตรวจใบสำคัญจ่าย
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และ ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและบัญชีสรรพากรและภาษีอื่นๆ

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.