• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีโบนัสประจำปี
 • เป็นงานเฉพาะทาง (ออกแบบและก่อสร้างสนามกอล์ฟ)

27-May-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

27-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Architecture
 • Minimum 8 - 10 years of relevant experience
 • Very Good knowledge of related computer software

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโดมิเนียม
 • วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโดมิเนียม

27-May-17

 

Applied
 • system architecture design/Infrastructure Database
 • Male/Female, Age 25 years above, Bachelor's degree
 • 3-5 years of exp.in database/coding

27-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality, Male age 25-40 years
 • degree in Architectural Engineering or related
 • Experience 3 years in CAD Operator (Architect)

26-May-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

26-May-17

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

26-May-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in IT Strategist
 • Knowledge in Enterprise Architecture or SOA Design
 • Bachelor's Degree or higher in IT

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Architecture
 • 10-15 years working experience
 • Good knowledge of architectural design

26-May-17

 

Applied
 • Diploma or higher degree in Architecture
 • 5 Years plus of experience working in Auto CAD
 • Knowledge of REVIT Program

26-May-17

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • JAVA. Mobile Development
 • Experience Mobile Internet Banking application

26-May-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

26-May-17

 

Applied
 • 5 yrs’ exp. in professional technical
 • 2 years in a professional senior technical role
 • Cloud Computing, New Technology solutions

26-May-17

 

Applied
 • Graduated in Architecture or Interior Design.
 • Experience in Luxury Hotel & Resort.
 • Experience in Project Architect.

26-May-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Deliver products/services/solutions to South Asia
 • Provide project specifications & proposals
 • Contribute on technical knowledge&development

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากร
 • การพัฒนาองค์กร (KM&LO) การจัดการองค์ความรู้
 • TOEIC score is preferable

26-May-17

 

Applied
 • Oracle 11g or newer version
 • SQL, PL/SQL and one or many ETL tools
 • Strong Data Warehouse background

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • DESIGN ARCHITECTS, LANDSCAPE & INTERIOR DESIGNERS
 • Attractive Salary Fast promotion
 • hotel or condominium design

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Architect
 • Factory Design
 • Construction

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Architecture or civil engineer
 • 5-7 years working experience as designer

25-May-17

 

Applied
 • Architect, Architecture, Interior, Design, Store
 • Project Management, Cost Control, Progress Control
 • Priority, anagement,Draft Blue Print,Retail Store

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • ประการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ประการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
 • ประการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • IT Architecture
 • Software Architecture such as SOA
 • J2EE technology

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30- 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสถาปัตย์ด้าน อสังหาริมทรัพย์
 • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

25-May-17

 

Applied
 • 7 years of experience
 • IT Architecture, Software Development
 • Very good English communication

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Landscape Architecture
 • Experience in Landscape Architecture
 • Able to use latest software including, AutoCAD

25-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-May-17

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • กิจกรรมประจำปี

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • 5-7 years experiences in Architect.
 • Coordinate and review RFI, RFA, Shop drawings.
 • CAD, Photoshop, Sketch up

24-May-17

 

Applied
 • Siebel CRM Installation, Configuration, Administra
 • Siebel CRM Post Production Support and monitoring
 • Siebel CRM Implementation Experience

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบตกแต่งภายใน)
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3DMax...etc.

24-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Workday Mon-Fri 09.00-18.00
 • Benefits Provident fund, bonus
 • Health insurance and accident insurance

24-May-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • งานด้านการออกแบบบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์
 • ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างโครงการ ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • ออกแบบ / ควบคุมงาน
 • วุฒิการศึกษา ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถถอดแบบ,ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

24-May-17

 

Applied
 • Degree or Higher Degree in Computer Science
 • THAI NATIONAL ONLY
 • 5 years of working experience in IT Strategy

24-May-17

 

Applied
 • bachelor IT Enterprise Architecture
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • enterprise solution

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

23-May-17

 

Applied
 • IT Enterprise Architecture
 • IT Standard and Security
 • Application Management

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • IT Enterprise Architecture
 • สถาปัตยกรรมเชิงธุรกิจ (Business)
 • สถาปัตยกรรมด้านระบบสารสนเทศ (Application)

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านงานควบคุมงานหรือออกแบบ 3 ปีขึ้นไป

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.