• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

6 hours ago

 

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Expertise in AutoCAD and Revit, 3D etc.
 • A professional degree in Architecture or Interior
 • Creatively design the assigned products

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

20-Jan-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 ปี ในงานด้าน Solution Design / System Implement
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายทางด้าน IT
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • ติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูแบบ, เขียนแบบ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Site Architect
 • Achitecture
 • Store Improvement

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 1 year of Agile delivery experience
 • 1 year of experience with MEAP platforms

20-Jan-17

 

Applied
 • Create new business opportunities and expand
 • Support the Thailand sales team through marketing
 • Increase market share & implement sales strategies

20-Jan-17

 

Applied
 • สามารถพบปะลูกค้านำเสนอผลงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความขยัน รักความก้าวหน้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • Min. Bachelor degree in relevant fields
 • Experience in retail, property development
 • Engineering & construction services

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ หรือ ก่อสร้างอาคาร 3 ปี
 • ประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารขนาดใหญ่

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสาบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้าน

20-Jan-17

 

Applied
 • ฝึกอบรมบุคลากร คนงาน ด้านคุณภาพของขั้นตอนการทำงาน
 • เพศ ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
 • สามารถเคลียร์แบบ Shop drawing / As-Built

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ถ้าเคยผ่านงานออกแบบ/ตกแต่งภายใน

20-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ
 • ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมา

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • VB.net, SharePoint, Office365, VBA
 • Experience Banking application

20-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Enterprise Project Management
 • Experience in Enterprise SAN/NAS Storage
 • Virtualization technology experience/certification

19-Jan-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in Sales Management.
 • Good command of English.
 • Able to work with individual at all levels.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • years’ experience in solution architecture
 • Strong software development background - Java
 • experience within the banking sector

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 30-40
 • Bachelor Degree in engineering design
 • 6-8 years working experiences

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male , Age between 30-45 years old
 • Bachelor's degree in Engineering design
 • High responsibility and want to improve self

19-Jan-17

 

Applied
 • Develop, design & implement application system
 • VB.net, VBA, JAVA
 • Experience Mobile Internet Banking application

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ26 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์

19-Jan-17

 

Applied
 • Serves as lead architect on large, complex deals
 • Develops a strategic vision for delivery
 • Helps define the performance goals

19-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age 20 - 30 years old.
 • Bachelor's degree in Architecture
 • 0-10 years of experience in Architect

19-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานออกแบบและงานเขียนเเบบ
 • สามารถถถอดแบบและประมาณราคา
 • ควบคุมการเปลี่ยนแปลงงานลดงานเพิ่มด้านสถาปัตยกรรม

19-Jan-17

 

Applied
 • Understand Allianz insurance businesses
 • Define and implement an IT strategy
 • Engage with managers at local and regional level

19-Jan-17

 

Applied
 • Age not over 35 years
 • Fluent in Computer Software
 • High Diploma , Bachelor's Degree in Architecture

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 • จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • Mutual Fund, Selling Agent, Portfolio Management
 • JAVA, .Net Technology, Web Application, C#, VB 6,
 • wealth management banking application

19-Jan-17

 

Applied
 • Design Cloud architect Solution
 • Implement Cloud architect
 • managing the functional specification

19-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years work experience in Architect
 • Female Only 25-35 years old
 • Degree or Master’s degree in Architecture

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • อสังหาริมทรัพย์

19-Jan-17

 

Applied
 • MVC, Entity Modeling
 • Design software and database
 • System Analyst

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านในสายงานอย่างน้อย 8 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีภาวะผู้นำ

19-Jan-17

 

Applied
 • 3+ years of experience in software development
 • Open to local and international candidates
 • Visa and relocation available for eligible persons

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.