• ออกแบบ 3D
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบ ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบก่อสร้าง,สถาปัตย์

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตย์
 • เขียนแบบงานระบบ
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์

10 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานควบคุมงานภายใน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years experience in Sales Management.
 • Good command of English.
 • Able to work with individual at all levels.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in Enterprise Project Management
 • Experience in Enterprise SAN/NAS Storage
 • Virtualization technology experience/certification

19 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสานงานแบบสถาปัตย์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้ดี
 • ตรวจสอบงาน

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรม มี ก.ส.
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีมุมมอง, ความรู้, ความชำนาญในด้านการออกแบบ

19 hours ago

 

Applied
 • 3 years of specialized, hands-on experience
 • Bachelor Degree or Higher in IT, Computer Science
 • Experience as Apple Support Professional

19 hours ago

 

Applied
 • Technical Lead to implement Datawarehouse Roadmap
 • Develop Data Architect
 • Oversee of the data architecture modeling

19 hours ago

 

Applied
 • Communicating architecture, end to end solutions
 • Assessing the impact of new projects and project
 • experience in IT architecture

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญาตรี สถาปัตยกรรม หรือ ออกแบบตกแต่ง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, 3D Max , SketchUp
 • มีความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบและมีความรับผิดชอบสูง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree of Architect
 • Fluent in ACAD and Sketchup program
 • experience in sales area of construction business

19 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของถนน
 • ออกแบบราวสะพาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Perform detail design of ICT infra architecture
 • Define/Create architecture blueprints, guiding
 • Background in technical knowledge of ICT Business

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Enterprise Data Mart, Data Architecture
 • Business Intelligence tools, ETL tools (ODI)
 • Excellent written and spoken in English

19 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years in software analysis and design
 • NoSQL, big data, Cassandra, OSGi and EMF
 • Good command of both spoken and written English

23-Jan-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี
 • มีการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CDP)
 • มีใบอนุญาตเป็นสถาปนิก

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Vehicle architecture &design of chassis experience
 • knowledge of PLM/PDM software’s,PRO E or Catia
 • experience as vehicle architect/integration

23-Jan-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Supervise the construction according to plan
 • Monitor and report the progress of construction
 • Monitor and track the performance of the Inspector

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Architecture or Interior design.
 • 5-10 year experience in Department store / retail
 • To manage and control design and construction

23-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม 3D,Autocad,Photoshop,Skecth up ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบ เขียนแบบ
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
 • Experience in RDBMS in Oracle, SQL
 • Experience in Unix, Linux and windows
 • Oracle certified

23-Jan-17

 

Applied
 • 5 years+ of Java Development experiences
 • Knowledge in Mobile Application development
 • Basic Unix command experience

23-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Architect Major from university
 • Architect Profesional license holder
 • Experienced in design architect & construction

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม Sketch up ได
 • ใช้โปรแกรม 3dmax ได้
 • มีความขยัน และ อดทน ทำงานได้เร็ว

23-Jan-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Detail the delivery solution, and carries
 • Carding network operation processes
 • Analysis network operation scenarios

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad, Photoshop, lllustator
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสถาปัตย์ของโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี
 • เขียนแบบ ถอดแบบ จัดทำ Shop Drawing, As Built

23-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษา Computer/Telecommunication Engineering
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการออกแบบ/พัฒนาระบบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับ Vendor ชาวต่างชาติได้

23-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาก่อสร้าง/โยธา, สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบ สถ หรือ กว จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • site management (hospitality, retail fit-outs)
 • management project staffs/multiple sub-contractor
 • maintain quality control procedures, site safety

23-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • หรือมัณฑนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบบ้านพักอาศัย,หมู่บ้านจัดสรร
 • ออกแบบอพาร์ทเม้นท์,คอนโดมิเนียม
 • ออกแบบโรงงาน

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Application Architect
 • Understands or can learn BB CXP and Forms
 • AngularJS, HTML5, Java, Apache Camel, Mobile Apps

22-Jan-17

 

Applied
 • Application Architect
 • Understands or can learn BB CXP and Forms
 • AngularJS, HTML5, Java, Apache Camel, Mobile Apps

22-Jan-17

 

Applied
 • Network design
 • At least 5 years up of experience
 • Please check job ad for specific details

22-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

21-Jan-17

 

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Jan-17

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

20-Jan-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

20-Jan-17

 

Applied
 • 5 ปี ในงานด้าน Solution Design / System Implement
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายทางด้าน IT
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมงานโครงสร้าง,สถาปัตย์
 • ติดต่อประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูแบบ, เขียนแบบ

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Site Architect
 • Achitecture
 • Store Improvement

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 1 year of Agile delivery experience
 • 1 year of experience with MEAP platforms

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.