• มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านการพัฒนาบุคลากร
 • การพัฒนาองค์กร (KM&LO) การจัดการองค์ความรู้
 • TOEIC score is preferable

3 hours ago

 

Applied
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ด้านภูมิสถาปนิกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • AUTOCAD, 3DS

20 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานออกแบบและงานเขียนเเบบ
 • สามารถถถอดแบบและประมาณราคา
 • ควบคุมการเปลี่ยนแปลงงานลดงานเพิ่มด้านสถาปัตยกรรม

20 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถบ.)
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในงานที่เกี่ยวข้องได้
 • ออกแบบเสาโครงเหล็ก
 • มีประสบการณ์ ในด้านงานออกแบบโครงสร้าเหล็ก

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Information Architect / Senior Data Specialist
 • Data Warehousing / Modeling
 • BI ETL / SAS / Hadoop

20 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ออกแบบตกแต่งภายในอาคาร, บ้านพักอาศัย
 • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี

27-Apr-17

 

Applied
 • Solution Architect, Core Packet, RAN, Data Centre
 • ITIL, CCIE, Software Development
 • Infrastructure Architecture, BSS/OSS

27-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD , Photoshop , 3D Max
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ในการออกแบบได้

27-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบ 3D
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
 • เขียนแบบ ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้า

27-Apr-17

 

Applied
 • Cloud Computing,Cloud Solution Architect,Engineer
 • Cloud Tool, Cloud Automation,Information Technolog
 • Office365,Technical Consultant,Configuration

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้าน Retail หรือ โครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

26-Apr-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

26-Apr-17

 

Applied
 • 10+ years of solid experience in the IT domain
 • 5+ years of experience as an architect in building
 • Enterprise Architecture into the Hexalite Solution

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 35 years
 • Fluent in Computer Software
 • High Diploma , Bachelor's Degree in Architecture

26-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส หรือปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม REVIT จะได้รับพิจารณาเป็น

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 to 5 years experience
 • willing to learn REVIT if does not know
 • Intermediate of English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Real Estate are advantageous
 • Planning, designing and implementing design
 • MS Project , AutoCAD, Photo shop, Sketch up

26-Apr-17

 

Applied
 • Design Cloud architect Solution
 • Implement Cloud architect
 • managing the functional specification

26-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนางานตกแต่ง งานโครงการของบริษัท
 • ตรวจสอบรายละเอียดงาน และแบบก่อสร้าง
 • ประสานงานกับบริษัทสถาปนิก,วิศวกรออกแบบ ฯลฯ

26-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Architecture
 • Minimum 8 - 10 years of relevant experience
 • Very Good knowledge of related computer software

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer
 • Strong presentation
 • At least 5 years working experience

26-Apr-17

 

Applied
 • Experience of designing whole infrastructure
 • Strong experience across a wide-ranging
 • Strong English & Thai communication skills

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in any fields or higher
 • 2 yrs. experience in User Interface Design
 • Understand user experience

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • สั่งวัสดุก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

26-Apr-17

 

Applied
 • Develop new user-facing feature for mobile apps
 • Experience in creating wireframes, storyboards.
 • Skill in HTML, CSS, and JavaScript for rapid.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานควบคุมงานภายใน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตย์
 • เขียนแบบงานระบบ
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์

25-Apr-17

 

Applied
 • Software Architecture
 • Experience in General IT Architecture
 • J2EE technology

25-Apr-17

 

Applied
 • Good auto cad Program
 • Over 2 year working experience in draft architect
 • Positive thinking and good attitude

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Architecture
 • 10-15 years working experience
 • Good knowledge of architectural design

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • Auto cad , Stretch Up , Photoshop , illustrator

25-Apr-17

 

Applied
 • Diploma or higher degree in Architecture
 • 5 Years plus of experience working in Auto CAD
 • Knowledge of REVIT Program

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher degree in DESIGN
 • More than 3 years experience in the field
 • CREATIVE person with strong design

25-Apr-17

 

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

25-Apr-17

 

Applied
 • Deployment,Release Manager,Assitant Manager,IT
 • Deployment Specialist,Solution Architect,Banking
 • Finance,Software Delivery,Implementation,Consult

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30- 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสถาปัตย์ด้าน อสังหาริมทรัพย์
 • ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์

25-Apr-17

 

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Architecture with Min.15 Years for MRT
 • Specializing in Quantity Surveying for MRT
 • Contract ManagementTender documents,Cost estimate

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in IT Strategist
 • Knowledge in Enterprise Architecture or SOA Design
 • Bachelor's Degree or higher in IT

25-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อขายสินค้ากับหมู่บ้านจัดสรร
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าให้กับโครงการหมู่บ้าน
 • ปวส. - ปริญญาโท

24-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Java programming and web development
 • Strong experience on Spring Framework
 • Experience in source control such as Git or SVN.

24-Apr-17

 

Applied
 • Owns the technical strategy for API services
 • Experience creating and managing live
 • Good knowledge of API Security mechanisms

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead the technical architecture design
 • Expert in IOS and Android native and HTML5
 • Mobile and desktop web application front-end

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.