• ออกแบบและเคลียร์แบบก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

15 hours ago

 

Applied
 • Demonstrated strong coordination, organization
 • Coordinate research, scheduling, preparation
 • Commit self to excellence, always seek feedback

21-Jul-17

 

Applied
 • 15 years of experience in Architectural consulting
 • Luxury products like condominium, hotel and retail
 • Experience to develop the high end projects

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of the real estate
 • Proofreading and editing final translated versions
 • Knowledge of the real estate and Architect

20-Jul-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญา ตรี – ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ดูแลจัดทำ ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโด
 • สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโด

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

20-Jul-17

 

Applied
 • IT architecture, Solution Architect, MS Dynamic AX
 • IT risk assessment, IT Solution Design
 • IT Project Management

20-Jul-17

 

Applied
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • กิจกรรมประจำปี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years experiences in Architect.
 • Coordinate and review RFI, RFA, Shop drawings.
 • CAD, Photoshop, Sketch up

19-Jul-17

 

Applied
 • Min. 8 Yrs. /Hands-on solution architect
 • Knowledge and understanding of industry trends
 • Knowledge of virtualization technology

19-Jul-17

 

Applied
 • Focus on solution transformation technology
 • Solution design and enterprise architcture.
 • Performing evaluations of technology standards.

19-Jul-17

 

Applied
 • Planning of new digital services for our customers
 • Provide the solutions for special projects
 • Experience of IT, TELCO and digital service design

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Creative Architects, Landscape Architects & ID
 • Excellent Design Skill
 • Exposure to hotel design advantageous

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • strong Enterprise Architect
 • Fluent in English
 • Delivering high quality solution to business needs

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Design Technical/Integration Architecture
 • In-depth understanding of SOA/EAI/ESB concepts

17-Jul-17

 

Applied
 • 3 years in Process Architect position
 • Experience on multiple hardware and software
 • Enhance and transform business processes

17-Jul-17

 

Applied
 • Serves as lead architect on large, complex deals
 • Develops a strategic vision for delivery
 • Helps define the performance goals

13-Jul-17

 

Applied
 • 10+ years exp in Digital Banking
 • Strong understanding of Java
 • Have worked in banks in Digital banking

07-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.