• วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
  • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
  • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

19-May-17

Salary negotiable

Applied
  • Develop, design & implement application system
  • JAVA. Mobile Development
  • Experience Mobile Internet Banking application

19-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.