• เพศชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาการจัดการธุรกิจ
  • 3 - 7 ด้านการวิเคราะห์ระบบ, SAP ERP Implementation

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.