• มีทักษะในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า
 • มีความขยัน รักงานขาย - งานบริการ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องมือวัดโทรคมนาคม

28-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Male, not over 35 years old
 • Strong interpersonal skills
 • Have a car license

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Experience in POS system in retail is preferred
 • Able to communicate in English & good PM skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Age between 30-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Engineering

25-Apr-17

 

Applied
 • At least 2 years of experience in Software Develop
 • Excellent in Salesforce and Build Management
 • Banking, Financial or software industry are prefer

24-Apr-17

 

Applied
 • SALES
 • AT LEAST 2 YEAR EXPERINCE IN SEMICONDUCTOR INDUSTR
 • TECHNICAL KNOWELDGE

19-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.