• มีประสบการณ์ในการพัฒนา เวป อย่างน้อย 1 ปี
 • การศึกษาชั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • เงินเดือน 20000-25000 ทำงาน 5-5.5 วันต่อสัปดาห์

3 hours ago

 

Applied
 • Engineer-Developer
 • Application Development
 • IT Services

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์

3 hours ago

 

Applied
 • SharePoint,.NET and SQL
 • HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML
 • Banking business/ Financial Service background

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Deep understanding of web technologies
 • Experience in mobile applications development
 • Experience in SQL (PostgreSQL), Linux

3 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of Web Application in ASP.NET
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET, C,C++, etc.
 • At least 0 - 10 year of experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 2-3 year experiences in native iOS/Android
 • Experience in Java, JSP, JSON, JQuery

3 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Have coding skill in Java or .NET

3 hours ago

 

Applied
 • least 2 years' experience in iOS Frameworks
 • Strong in MVC design, analysis and troubleshooting
 • Experience in source control such as GIT or SVN

3 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Mobile Application Developer
 • iOS Developer
 • Android Developer

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • .NET/C#, JAVA scripts, jQuery, Web application
 • Microsoft SQL database, Microsoft Reporing service
 • Especially in Manufacturing Execution System (MES)

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in IT
 • 3-5 Years’ experience in system design
 • Strong knowledge in ERP Software

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Mobile Application and Website
 • Experience with Ruby on Rails
 • Good in English

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • ชอบหาความรู้Technologyใหม่ ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความถนัดภาษาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ภาษา

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in computer science
 • 2-3 year experiences in native iOS/Android
 • Experience in Java, JSP, JSON, JQuery

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • 3 – 5 years relevant programming experience
 • Excellent knowledgeable in Web programming

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • SharePoint Online design,HTML,Web Base application
 • using SharePoint, .NET and SQL,XML,Infopath
 • Developer,Application Programmer,JavaScript,CSS

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Salary 30K-55K Negotiable
 • Flexibility with working from home
 • Flexible working hours

24-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Love coding
 • Have passion for coding!
 • Fluent in HTML, CSS, JavaScript and jQuery

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in IT or related field
 • At least 3 years in .NET coding
 • Good interpersonal and communication skills

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BS/MS degree in Computer Science
 • Proficient in C# Language
 • Strong knowledge in Custom User Control

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai Speaker.
 • Programming and solutions analytical skills.
 • Financial market would be advantage.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-5 years of experience in Swift & Objective-C
 • Creative, Initiative, Good Team Player
 • Proficient in Thai / English Communication

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BS/MS degree in Computer Science
 • Experience in iOS application development
 • Experience with Agile design and methodologies

22-Mar-17

 

Applied
 • Application Analyst, Application Developer, IT
 • Electronics, EMS, Software Developer, SQL/PL, C#
 • VB, ASP.NET, PHP, HTML, ORACLE

22-Mar-17

 

Applied
 • Design, develop, debug testing Android software
 • deep understand Android Platform
 • Excellent hands on skills

22-Mar-17

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience both Front and back End web development
 • Strong knowledge in NodeJS
 • Understand REST API

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai only
 • Experience in Server Side programming
 • Design and build native mobile applications

22-Mar-17

 

Applied
 • เงินเดือน 25-40k ต่อรองได้ พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • อยากร่วมงานกับบริษัทฯไฟแรง เน้นทำงานเป็นทีม
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

21-Mar-17

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนา mobile application บน Android
 • จบ Computer Engineering หรือ Computer Science
 • เงินเดือน 35,000-50,000 บาท

20-Mar-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

20-Mar-17

 

Applied
 • iOS, web application, android application, digital
 • AngularJS, NodeJS, HTML5, AJAX, JavaScript, Spring
 • design, build, mobile application

04-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.