• วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือโฆษณา
 • สนใจงานขาย ชอบความท้าทาย ขยัน อดทน ใฝ่เรียนรู้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายมาอย่างน้อย 6 เดือน

8 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22-40 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ / นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ตรงในการขายสื่อโฆษณา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขายโฆษณารายการโทรทัศน์ ,Event
 • ใช้ Microsoft office (Word, Excel, Power point )
 • ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบดี

17-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ขาย 1 ปี
 • เพศหญิง
 • เงินเดือนประจำ

17-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.