• บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

26-Jul-17

 

Applied
 • master's degree or above.
 • more than 15 years experience
 • Good command of English skills, Chinese skill.

26-Jul-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor and above degree, major in Human resource
 • 7ys and above HR experience
 • Know the labor law and local regulations

26-Jul-17

 

Applied
 • degree in Accounting or related field
 • 3-5 years of working experience in payroll
 • Logical thinking, outgoing, positive attitude

25-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Graphic Design.
 • 3-5 years working experience of E-Marketing.
 • Ability to communicate effectively in English.

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • 5 years’ of relevant work experience
 • Strong knowledge in Windows Server 2008-2012

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences on administrative functions
 • Team management skill
 • Computer and English proficiency

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานการขาย 3-5 ปี

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.