• จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง และรับผิดชอบ

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอีเว้นท์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดการงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

8 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีการจัดการทั่วไป,สาขาอื่นๆ
 • รักงานบริการ,กระตือรือร้น,ละเอียดรอบคอบ,ออกตจว.ได้
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร 2 ปี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ขึ้นไป
 • งานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก รู้งาน Paperless
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • มีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน

8 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานบริษัทรถขนส่ง จัดเก็บข้อมูล
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 25 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS, Word, Excel ได้
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

8 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานด้านรถขนส่งน้ำมัน
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวช-ป.ตรี
 • สามารถทำงานที่คลังน้ำมันศรีราชา(ชลบุรี)

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-25 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft office ได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ MS Office

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อ,ใบP.O
 • จัดทำและดูแลเอกสารด้านการขาย
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25 - 30 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เก็บข้อมูล ดูแล-แก้ไขปัญหาเครื่องเบื้องต้น
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสาร Import-Export
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลทางการตลาดให้บริษัทฯ
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและภายในองค์กร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ชาย / หญิง , อายุ 22 – 35 ปี
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • งานเอกสารของบริษัท
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.

8 hours ago

 

Applied
 • Female Age between 22-28 years old
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • 1 year experience in administrative function

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายนอก,จัดงานเอกสารการประชุม
 • จัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานวางแผนงานขนส่ง
 • วางแผนเส้นทางรถ
 • ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ : 24 - 30 ปี
 • สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration.
 • Good command of English, it would be advantage.
 • Good command of English

8 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Great attention to detail
 • Fresh graduates are also welcome

8 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เงินเดือน 10,000 -15,000
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

8 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years or more experience
 • Good command of written and spoken English
 • HR and Administration

8 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ขับรถยนต์ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ความสามารถทำงานเป็นทีมได้

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any related field
 • At least 5 years' experience in Administrative rol
 • Enthusiastic, hard-working and positive attitude

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resouces Officer
 • Admin Officer
 • HR & Admin Officer

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีไหวพริบสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • รับผิดชอบ และ เอาใจใส่ในงานที่ทำ

8 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการจัดการงานเอกสารที่ดี
 • มีจิตใจรักงานบริการ

8 hours ago

 

Applied
 • 3 - 4 years experience in Sales.
 • To speak and write fluently English and Thai.
 • Salary 20.000+ commission

8 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relation (ER)
 • General Affairs (GA)

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

8 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานหน้างาน (admin)
 • พิมพ์เอกสารใบเสนอราคา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

8 hours ago

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จัดทำใบเสนอราคา

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher.
 • 1 years’ experience in an administrative role
 • Preparing and maintaining office equipment

8 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.