• เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบและเก็บรวมรวมข้อมูลด้านบัญชี
 • งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเปิดใบกำกับภาษี

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป

1 hour ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Support training data and preparation of course
 • Manage process for PR and PO for HR and Admin
 • Coordinate among employees and other function

1 hour ago

 

Applied
 • Female, Bachelor's degree in Business admin
 • Plan and manage an event (Training, conference)
 • Fluent in English, both written & spoken

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • จัดเตรียมเอกสาร

1 hour ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • งานวิเคราะห์และสถิติต่างๆ ในงานที่ปฏิบัติ
 • ประสานงานเกี่ยวกับงานขายสินค้าบริษัทฯ

1 hour ago

 

Applied
 • 25-30 years old Male or Female
 • BSc in Business Administration (Inter-business or
 • Support service engineer to issue spare part

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Female, age not over 35 years
 • Experience in Operator, Receptionist or Admin.
 • Fluent in English and Computer literacy

1 hour ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, และ SPSS ได้
 • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

1 hour ago

 

Applied
 • Service minded and entrepreneur in mindset
 • Strongly committed management team
 • 1-3 years relevant working experiences

1 hour ago

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in Office Admin.
 • Good English proficiency and computer literacy.
 • Service minded and Planning Skill.

1 hour ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ความรู้ภาษาจีนกลาง (ผ่านการสอบวัดระดับ HSK Level 5
 • ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถ ใช้ Program Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ20-30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา เช่นสาขาการจัดการ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และอินเตอร์เน็ต ได้ดี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (ยินดีรับเด็กจบใหม่)

1 hour ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบกาณ์ดูแลลูกค้ากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

1 hour ago

 

Applied
 • ทำงานประจำที่สำนักงานในตำแหน่งธุรการ-ประสานงาน
 • เพื่อดูแลจัดการด้านเอกสารการขายและการประสานงาน
 • ดูแล/ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม ดูแล จัดเก็บ และรักษาเอกสาร Marketing
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 24 - 30 ปี
 • ทำงานเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

1 hour ago

 

Applied
 • ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ
 • เพศ หญิง วุฒิปวช. - ปวส. และปริญญาตรี
 • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

1 hour ago

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสาร/จัดทำรายงาน
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relation (ER)
 • General Affairs (GA)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเบิกสินค้า เปิดใบกำกับภาษี
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ติดตาม ประสานงานเอกสารการขายจากเจ้าหน้าที่ขาย

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาการบริหาร

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ , มีความอดทน , สามารถรับแรงกดดัน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 10K - 15K
 • 5 days working

1 hour ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years Working Experience
 • Base Salary 10K - 15K
 • 5 days working

1 hour ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Good English Skill
 • Good personality
 • Good attitude

1 hour ago

 

Applied
 • 2 years’ experience in administrative work
 • Bachelor's degree, preferably in Business Admin
 • Excellent interpersonal skills, mature

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Preparing agreements, purchase orders
 • Creating and checking transaction data in the syst
 • Thai nationality, female only.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

1 hour ago

 

Applied
 • Challenge and willing to learn new things
 • Fast track yourself working with HR Consultant
 • Grow together with company

1 hour ago

 

Applied
 • 0-1 ปีขึ้นไป ด้านงานประสานงานธุรการ-บัญชี
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานธุรการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับงานขาย
 • ติดต่อประสานงานขายทั้งภายในและภายนอก

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related filed
 • 2 years of working experience as a receptionist
 • Fresh Graduate is welcome

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำแผนและงบประมาณ
 • จัดทำรายงาน/ข้อมูล/วิเคราะห์ยอดขาย/ผลการดำเนินงาน
 • การศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.