• เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง , อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านธุรการประสานงานมาอย่างน้อย 1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้อีเมล์

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • General Administration
 • Inventory Control and Purchasing
 • Visa Processing

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience
 • Office administration/HR administration.

8 hours ago

 

Applied
 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

25-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 35 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

24-Oct-16

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • บุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยไมตรี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

24-Oct-16

 

Applied
 • Experience in such areas as IT security
 • Industry Certifications (CISSP, CISM, CRISC)
 • Good personality and presentation skills

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 3 years experience
 • Office administration/HR administration/Reception

24-Oct-16

 

Applied
 • Strong in logical communication skill.
 • At least 1 year experience in related field.
 • Fluent in English both speaking and writing.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age not over 30 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent command of Thai and English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานธุรการในโครงการ
 • ประสานงานหน้างานกับบริษัทฯ
 • ดูแลงานด้านทรัพย์สิน วัสดุอุปุกรณ์ของโครงการ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาสาขาบริหาร, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 0-2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้,จัดส่งใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • หญิง , ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ทำการบันทึกข้อมูลลูกค้าที่ทำการตรวจ NCB

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เตรียมความพร้อม อุปกรณ์สิ่งของและเอกสาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Arranging appointments
 • Contacting and coordinating with clients
 • Responding and correspondence of emails

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • administrative
 • coordinator
 • documnet

27-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.