• เพศหญิง อายุ 21-28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปวช.ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) -ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานมีแล้ว 1-3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานทั่วไป
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง / อายุ 28-40 ปี
 • มีที่พักใกล้กับสำนักงาน
 • มีความเป็นระเบียบ สะอาด

17 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ ในวัน จันทร์ - เสาร์ (8.00-17.00)
 • ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบเสร็จรับเงิน
 • รับสมัครสมาชิก
 • รับเงิน-ทอนเงิน

17 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ warehouse
 • ,ประสานงานกับ IT developer
 • บริหารระบบ และ Networks รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ

17 hours ago

 

Applied
 • Microsoft Licensing
 • Customer Support
 • Microsoft Partner

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and implement overall inrastructure
 • Support Technical issues
 • Troubleshooting complex incidents

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสาร
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานติดตามเอกสารจากลูกค้าและพนักงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Inssurance, OT Pay, etc.
 • International Japanese Electronics Trading Company
 • Exp. in Accounting over 6 yrs.

17 hours ago

 

Applied
 • Age between 22 - 28
 • 1 - 3 years in related field
 • Good command of English

17 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ และมีการพัฒนาระบบงาน

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส. สาขาธุรกิจพยาบาล
 • งานธุรการเอกสาร ด้านการขายเครื่องมือแพทย์

17 hours ago

 

Applied
 • งานทั่วไปในบริษัท
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานล่วงเวลาได้

17 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและจัดหาทรัพย์พยากร
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับ Sales, เปิดใบสั่งงาน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านเอกสาร 1-2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

17 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

17 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ ทักษะด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

17 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Intership
 • Permanent / Full time
 • Part-time

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ประสานงาน การทำงานเอกสาร

17 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกเรือ
 • ติดตามข่าวสารจาดเรือและติดต่อ Agency
 • ระดับการศึกษา Degree – Bachelor

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • Good In Excel , word, Proficiency in English
 • รวบรวมเอกสาร และจัดการระบบเอกสาร

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย มีใบขับขี่รถยนต์
 • จบ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณทหารแล้ว

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาเกี่ยวข้อง

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานเอกสาร ประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

17 hours ago

 

Applied
 • รับเงินสดจากลูกค้า(รายวัน) จัดทำใบวางบิล
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเรื่องเอกสารการขาย รับออเดอร์ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการขายสินค้า
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อและติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • เพศหญิง

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • คีย์ข้อมูลการขายสินค้า
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อและติดต่อประสานงานกับลูกค้า

17 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงาน และทำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • สามารถปฎิบัติงานในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

22-Jul-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงาน จัดทำเอกสารทางการเงินของโครงการ
 • จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนัก
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท

22-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update
 • ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน
 • ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า

22-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อ
 • ติดต่อประสานงานภายในแผนกจัดซื้อ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางโอกาส

22-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English Reading and Writing
 • Interesting project in a dynamic environment
 • Fun working environment!

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Marketing, Graphic Design.
 • 3-5 years working experience of E-Marketing.
 • Ability to communicate effectively in English.

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เป็นคนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ขยัน,อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญาตรี
 • เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.