• ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีการจัดการทั่วไป,สาขาอื่นๆ
 • รักงานบริการ,กระตือรือร้น,ละเอียดรอบคอบ,ออกตจว.ได้
 • มีประสบการณ์งานด้านเอกสาร 2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบสูงและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

5 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • At least 1 years of experience in administrative
 • Good English communication skills are essential
 • Computerised skills - Microsoft office

5 hours ago

THB16k - 35k /month

Applied
 • Age not over 25 years old
 • Degree in Computer, IT, and related
 • Good English Communication;New Graduate is welcome

5 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • มีที่พักอยู่ใกล้บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลค้ำประกันเข้าทำงาน

5 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิ ปวช ปวส.
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS, Word, Excel ได้
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-25 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft office ได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ MS Office

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอกสารงานส่งออก
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาโท
 • จัดทำเอกสาร / ประสานงาน การส่งออก

5 hours ago

 

Applied
 • เก็บข้อมูล ดูแล-แก้ไขปัญหาเครื่องเบื้องต้น
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสาร Import-Export
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานทั่วไป ในกระบวนการผลิต
 • เพศชาย - หญิง วุฒิฯ ปวช. - ปวส. ( บริหารธุรกิจ )
 • มีประสบการณ์ธุรการงานผลิต

5 hours ago

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลทางการตลาดให้บริษัทฯ
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและภายในองค์กร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

5 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสารของบริษัท
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.

5 hours ago

 

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • จัดพิมพ์เอกสาร และร่างหนังสือโต้ตอบ
 • รับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งจัดเก็บเอกสาร

5 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการและการจัดการ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขายส่ง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with SAP BASIS is a plus
 • Experience with Oracle, or MS-SQL, or DB2
 • Experience with Unix or Linux operating systems

5 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายนอก,จัดงานเอกสารการประชุม
 • จัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

5 hours ago

 

Applied
 • เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี
 • เพศ : หญิง อายุ : 24 - 30 ปี
 • สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • จบวุฒิปวส.-ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • ออกใบเสร็จรับเงิน
 • รับสมัครสมาชิก
 • รับเงิน-ทอนเงิน

5 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ warehouse
 • ,ประสานงานกับ IT developer
 • บริหารระบบ และ Networks รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 24-27 years old
 • Bachelor degree in Marketing, Business Admin
 • Admin, Sales Support, Sales Admin

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration.
 • Good command of English, it would be advantage.
 • Good command of English

5 hours ago

 

Applied
 • hotel
 • travel
 • yield manager

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เงินเดือน 10,000 -15,000
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

5 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • degree or higher in computer engineering
 • Proven SAP Basis operational expertise
 • Operational Experience in Solution Manager

5 hours ago

 

Applied
 • 3 years or more experience
 • Good command of written and spoken English
 • HR and Administration

5 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Digital Marketing
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน

5 hours ago

 

Applied
 • Min 5 yrs broad as HR Generalist in factory
 • Good command of English
 • 5 days working, attractive package

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Thai Nationality, age 25- 35 years
 • BA in related field or Cert. from any reputable
 • 2-years up experience as an Administrative

5 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Accountant, Tax, AR, AP, Finance,Admin
 • 1 - 3 years of working experience in Accounting
 • Administrator, Admin Officer, Account Officer

5 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 years of experience in an administrative
 • Excellent English communication skills
 • Detail-oriented with excellent attention

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • DBA
 • SQL
 • DTS

5 hours ago

 

Applied
 • ทำงานต่างจังหวัดได้ขับรถยนต์ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ความสามารถทำงานเป็นทีมได้

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี
 • หากใช้ Program ERP MANGO

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้สูตร excel ได้คล่อง

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ทำบัญชีด้านจ่าย
 • มีความรู้ด้าน ภงด.3,53 , ภพ.30

5 hours ago

 

Applied
 • พศหญิง อายุ 22-26 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

5 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • ระดับปริญญาตรี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ออกบิล ประสานงานกับลูกค้า

5 hours ago

 

Applied
 • HR & Admin Mgr
 • HR & Administration Mgr.
 • HR & Admin Manager

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.