• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการขายรับพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ผ่านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Medical Insurance, Provident Fund
 • Big Group Car Maintenance Service
 • 0 – 3yrs exp of sales / sales support

12 hours ago

 

Applied
 • Support HR & Admin. Dept.
 • 1-3 years exp. in Administration or related field
 • 20,000 - 25,000 THB + Allowance + Bonus

12 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลการขายสินค้า
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อและติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • เพศหญิง

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง
 • คีย์ข้อมูลการขายสินค้า
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อและติดต่อประสานงานกับลูกค้า

12 hours ago

 

Applied
 • Office Administrator
 • Great english conversational skills
 • Willing to learn and grow with the company

27-May-17

 

Applied
 • bonus5mths,trans,COLA, meal, health insr, prvd
 • Japanese Automotive Parts Manufacturing
 • Experience in Admin

27-May-17

 

Applied
 • High vocational/Bachelor Degree in any fields
 • 2-3 years exp in Reception/Operator
 • Able to communicate in English

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านธุรการและเอกสาร
 • ปวส ถึงปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอพออฟฟิศ

27-May-17

 

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing
 • English Speaker
 • Import/Export process, Taxation and BOI knowledge

27-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • To work with very famous group company
 • To work in big organization with competitive
 • To issue and check the sales documents

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามงานที่มีการผลิตตามแผนการผลิตประจำวัน
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

27-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย
 • ปวส-ปริญญาตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและจัดทำรายงานต่างๆ

27-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทำงานเลยเวลาทำงานปกติได้

27-May-17

 

Applied
 • To support all administration jobs such as order
 • To support the training requirements for employees
 • To support the training needs analysis

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18-40 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting..
 • Invoice, receipt & purchase requisition
 • Good command in English.

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการประสานงาน 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 25-30 years old
 • Bachelor Degree in business administration
 • Fluency in written and spoken English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ
 • รับผิดชอบและดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวม บันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าระบบ

26-May-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรอบคอบในการจัดทำเอกสาร

26-May-17

 

Applied
 • Min. 3-year experience in HR
 • Bachelor’s degree or above
 • Good English and computer skill

26-May-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ดูและเอกสารการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ดี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บันทึกรายรับ-รายจ่ายสินค้าในระบบ
 • จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ทุกสาขา
 • จัดทำใบกำกับภาษี ใบค้างส่ง ใบปิดยอด
 • ปวส. - ปริญญาตรี

26-May-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 – 35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ 1 ปี

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ธุรการ 0-1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

26-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • งานเอกสารของบริษัท

26-May-17

 

Applied
 • พิมพ์เอกสารและติดต่อประสานงาน
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-26 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขามนุษย์ศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านแปลภ่าษาพม่า

26-May-17

 

Applied
 • มีความอดทนและจดจ่อต่องานที่ทำ
 • ดูแลงานเอกสารภายในบริษัท
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทจะสอนงานให้

26-May-17

 

Applied
 • ทำเอกสาร และเช็คของตามไซต์งาน
 • ปวช.-ปวส.
 • เพศ หญิง

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • อายุ 18-35 ปี
 • งานธุรการทั่วไป

26-May-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสารต่างๆ เช่น รับเรื่องร้องเรียน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • เปิดบิล ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของลูกค้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • งานธุรการ และงานเอกสารต่างๆ

26-May-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานขายอสังหาริมทรัพย์

26-May-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 24-30 years old
 • Bachelor or Master degree in Business computer
 • 1-2 years working experience in candidates recruit

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ ติดต่อประสานงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • รับผิดชอบงานในฝ่ายธุรการ จัดทำเอกสารต่างๆ

26-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิต

26-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
 • Admin and Purchasing Officer
 • นำเข้า-ส่งออก, จัดซื้อ

26-May-17

 

Applied
 • Experiences in HR Payroll and Administration
 • Facilitating resolutions to any payroll errors
 • Processing payroll, allowance, tax deduction, etc.

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษา อายุ 20 ปีขึนไป
 • เงินเดือนตามที่ตกลงกัน
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

26-May-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
 • อายุ22-35

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.