• จบปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 40 ปี
 • จัดทำและจัดการดูแลงานเอกสารต่างๆของบริษัท

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี ขึ้นไป
 • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชาย/ หญิง อายุประมาณ 27 ปีขึ้นไป

2 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาทั้งในวันปกติและวันหยุดได้

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

2 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ชอบการติดต่อประสานงาน ชอบพูดคุยเจราจาต่อรอง

2 hours ago

 

Applied
 • minimum 2 years experiences in similar role
 • Ability to use computer office software(MS Office)
 • Good attitude and interpersonal skill

2 hours ago

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์
 • งานด้านเอกสารต่างๆของแผนกช่าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง / อายุ 28-35
 • ขยัน ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ตรงต่อเวลา
 • สามารถประสานงานได้

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resources, Political Science
 • 1 years’ relevant HR and Admin working experiences
 • Proficiency in MS office applications

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจนับและทำรายงานสต็อกคงเหลือประจำเดือน
 • ปวช. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม WORD, EXCEL ,POWER POINT ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทํางานเป็นทีมได้

3 hours ago

 

Applied
 • Consulting to clients well
 • Speaking and writing English well
 • Doing presentation to clients

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in HR or Business
 • At least 2 years experience in HR/Admin function
 • Excellent English communication skills

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, male or female
 • experience in Office administration, CS coordinate
 • Good command of written and spoken English

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

24-Oct-16

 

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Bachelor in Business Administration, Marketing
 • 2 years working experience in export business

24-Oct-16

 

Applied
 • Office Administration & Purchasing
 • 3+ years relevant experience
 • Want to work with international company

24-Oct-16

 

Applied
 • สวัสดิการ : ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 • สวัสดิการ : ประกันสังคม
 • เงินโบนัส : มี

24-Oct-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานโครงการ
 • budget
 • ประสานงาน

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business or related
 • Male/Female age between 27-40 years old.
 • 3 years of experience for this position in import

24-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Experience in Accounting and Audit are advantage
 • Good command of spoken and written English

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการส่ง การรับเข้า และการคืนสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารของคลังสินค้า

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in any fields
 • Good command of both English
 • Computer skill : MS office both English and Thai

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai nationality สัญชาติไทย
 • Age from 23-28 years
 • Degree in any faculty with good at English

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Administrative
 • Receptionist
 • Human Resources

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in such areas as IT security
 • Industry Certifications (CISSP, CISM, CRISC)
 • Good personality and presentation skills

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Excel

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • จัดทำรายงานการประชุมฝ่ายขาย

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขา อื่นๆ
 • สามารถพิเศษ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามใบขอซื้อ
 • เพศ หญิงอายุ 20-32 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าของสำนักงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 3 years experience
 • Office administration/HR administration/Reception

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

23-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Management
 • 1-5 Years experiences in Meeting management
 • Excellent skill coordinate

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • process of foreigners visa and work permit
 • administrative and secretary tasks
 • good command of english + multi tasks abilitiy

21-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • Strong in logical communication skill.
 • At least 1 year experience in related field.
 • Fluent in English both speaking and writing.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครด่วน หญิง ไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส.ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 0-2ปี มีความละเอียดรอบคอบ อังกฤษได้บ้าง
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารดี มีความรู้ด้านบัญชีบ้าง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ปวส
 • สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-Oct-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

21-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ หรือ ดูแลลูกค้า 1-5 ปี
 • ดูแลโครงการให้คำปรึกษาต่างๆของบริษัท

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดู แลการรับ-จ่ายออกอาหารสำเร็จ
 • มีความความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • ควบคุมดูแลระบบเอกสารและเอกสารภายในแผนก

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree in Accounting
 • Minimum 2 years of experience in accounting
 • Good command in English

21-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.