• เพศหญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • จัดทำและบันทึกรายงานการประชุม

2 hours ago

 

Applied
 • Female 24-28 ,Bachelor in any related field
 • 2-3 years exp in Finance function
 • 20K -23K + OT + Benefits + Bonus 4 months

8 hours ago

 

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ต้องการบุคลลากรที่กระตือรือร้น

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่ ทุกสาขา

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินงามตามที่ผู้ร้องขอระบุในใบขอดำเนินการ
 • เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถยนต์
 • มีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์

8 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าและประสานงาน
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร
 • รวบรวมเอกสาร เสนอต่อผู้บริหาร

8 hours ago

 

Applied
 • Positive Initiative
 • Carefulness
 • English or Chinese speaking is preferred

8 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • เงินเดือนดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี ทำรับ-จ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้
 • ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N3-N2 ,Fresh OK
 • Knowledge in Sales coordinator, Admin, Interpreter
 • 20,000 – 25,000 THB + Benefits

8 hours ago

 

Applied
 • Female , Thai Nationality , Age 22-30 years
 • Good command of English and computer literacy
 • Multi tasks, Service mind

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1 ปี
 • สนใจงานบริหารบุคคล มีวิจารณญาณในการคัดสรรคนทำงาน
 • ชอบงานธุรการ มีทักษะการสื่อสารและประสานงานดีเยี่ยม

8 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Good organization and coordination skills
 • Good communication skills in English
 • Some experience in BOI, import/export, and HR

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานธุรการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

8 hours ago

 

Applied
 • Control flow of administration/documentation
 • Handle and coordinate between each department
 • Maintain ISO9001 system

8 hours ago

 

Applied
 • เดินเอกสาร
 • ตามเอกสาร
 • ตามงาน ประสานงานจากแผนกต่างๆ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • รับผิดชอบงานธุรการ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิระดับ ปวช. หรือ ปวส.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

8 hours ago

 

Applied
 • High vocational/Bachelor Degree in any fields
 • 2-3 years exp in Reception/Operator
 • Able to communicate in English

8 hours ago

 

Applied
 • High vocational/Bachelor Degree in any fields
 • 2-3 years exp in Reception/Operator
 • Able to communicate in English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • receptionist
 • admin
 • service mind

8 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดพิมพ์รายงาย เตรียมเอกสาร
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ20-38 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ (มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage office administration tasks
 • 2 years of work experience in administration
 • Female / Thai nationality / age Not over 30 years

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good communication in written & spoken English
 • Strong communication and problem solving skill

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อธิบายคอร์สเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • นักศึกษาฝึกงานหรือต้องการหาอาชีเสริมพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • มีความขยัน อดทน ฉลาด ซื่อสัตย์

15 hours ago

 

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

15 hours ago

 

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

15 hours ago

 

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง การศึกษาระดับปวช ปวส. ถึง ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้งานMicrosoft office

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้เร็ว
 • มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ

15 hours ago

 

Applied
 • งานเอกสาร ออก Invoice .ใบเสนอราคา ฯลฯ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in business administration
 • To prepare all insurance matters of the company.
 • Good command of written and spoken English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Administrative
 • Samutprakarn
 • TOEIC

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in any field
 • 3 years experience in secretarial, administrative
 • Familiar with Microsoft Office in MS Word, Excel

24-Jan-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Jan-17

 

Applied
 • Coordinate, maintain, and generate Human Resources
 • Accurately track and process HR documents
 • Assist with auditing of various payroll data entry

24-Jan-17

 

Applied
 • ติดต่อร้านค้า ประสานงานร้านค้าเพื่อจัดซื้อสินค้า
 • สามารถออกหน้าไซด์งานก่อสร้างได้
 • มีบุคคลค้ำประกันหรือรับรองการทำงาน

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม excel

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 22 to 30 year old
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • 1- 2 years experience

24-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบสูง และรับผิดชอบ

24-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Female age 25-30 / Bachelor in any related
 • Experience in HR, Admin, Secretary, Work permit
 • 30,000 - 45,000 THB ++ / Mon- Fri (09:00 - 17:00)

24-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.