• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Up-to-date and accurate all data for Finance team
 • Can communicate in English and Excel
 • at least 1 year of experience

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in such areas as IT security
 • Industry Certifications (CISSP, CISM, CRISC)
 • Good personality and presentation skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • 3 years experience
 • Office administration/HR administration/Reception

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ หรือ ดูแลลูกค้า 1-5 ปี
 • ดูแลโครงการให้คำปรึกษาต่างๆของบริษัท

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age not over 30 years old
 • At least 1 year of experience in related fields
 • Excellent command of Thai and English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รับโทรศัพท์
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาการจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20-Oct-16

 

Applied
 • Arranging appointments
 • Contacting and coordinating with clients
 • Responding and correspondence of emails

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience
 • Office administration/HR administration.

19-Oct-16

 

Applied
 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

18-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจนับและทำรายงานสต็อกคงเหลือประจำเดือน
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.