• ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field.
 • 5+ years’ experience in actuarial / insurance
 • Actuarial exam is a plus

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Actuarial Science or related
 • 0-2 years experience in Insurance company
 • Good command of English and computer program

23-Feb-17

 

Applied
 • Spend a lot of time learning data programming
 • Study object-oriented programming using VBA
 • Progress your actuarial and insurance knowledge

22-Feb-17

 

Applied
 • MIS actuary
 • MIS, Statistics, IT
 • MIS, Data Analysis, Business Intelligence

22-Feb-17

 

Applied
 • degree in actuarial science or engineering
 • Advaince in Excel
 • 5 years of actuarial experience (non-life or life)

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Actuary
 • insurance
 • Statistics

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Pricing
 • Prophet modelling
 • Assistant Manager Actuarial , actuary

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.