• จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Actuary
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS-Office ในระดับสูง

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Product development and pricing.
 • Associate of accredited actuarial organizations.
 • Proficient in MS Excel and database skill.

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master Degree in Actuarial Science.
 • Specialises in the product development.
 • Good command of English.

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare report to submit OIC and TLAA.
 • Handle product testing.
 • Control and monitor total cost.

18-May-17

 

Applied
 • 7 years Life Insurance experience, 4 as Fellow
 • Experience with MCEV and Excel, Prophet
 • Good level of English

04-May-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experience within Life Insurance
 • Qualification in Actuarial / Maths / Sciences
 • Fellow or Associate of Actuarial Societies

04-May-17

Above THB160k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.