• เพศหญิง อายุ 26 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี มีทักษะด้านบัญชีด้านรับ และด้านจ่าย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่าย

12 hours ago

 

Applied
 • ติดตามการเก็บเงินกับลูกค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณค่าแรงเหมา
 • เปิดบิลและออกใบกำกับภาษี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญาญาตรี สาขาบริหารทั่วไปและบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีลูกหนี้จะพิจารณาเป็น

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังลินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

24-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการตัดรับชำระหนี้
 • ตรวจสอบทะเบียนคุมใบวางบิลและเก็บเช็ค
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการออก Invoice

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้น
 • ควบคุบบัญชีลูกหนี้

24-Apr-17

 

Applied
 • ติดตามหนี้ , ตัดชำระหนี้
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • รายงานสรุปหนี้คงค้าง

21-Apr-17

 

Applied
 • หญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ดูแลด้านสต็อก เกี่ยวกับบัญชี

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experienced in Credit Control or A/R functions
 • Fair Command of English

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ช้ระบบ ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

21-Apr-17

 

Applied
 • Accounts Receivable Manager, AR Manager
 • AR Supervisor, Accounts Receivable, Accounting
 • Accounting Manager

21-Apr-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งติดตามทวงถามค่างวด

20-Apr-17

 

Applied
 • Manage all aspects of In-house investment
 • Manage long-term and short-term
 • Monitor & update economics data

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออก หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้

19-Apr-17

 

Applied
 • Check Daily Balance Statement (DBS)
 • Prepare Reconciliation DBS
 • Prepare Template file to SAP

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Account
 • 5 years of experience in Accounting AR
 • Good in credit practices, collection regulations.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Account Receivable Experience in Collection
 • Fluent Thai
 • Based in China, Dalian

19-Apr-17

THB45k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 1-3 years experience
 • Good communication skill in English and computer

19-Apr-17

 

Applied
 • collection
 • account receivable
 • sales coordinator

19-Apr-17

 

Applied
 • Manage service launch
 • Interact with Sales team to resolve issues
 • Manage commission and rebates to agencies

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านโรงแรม 1-2 ปี
 • อายุ 24 – 30 ปี
 • จบการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปวส.-ปริญญาตรี

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Fluency in written English
 • Likely to be progression for exceptional candidate

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.