• ติดตามหนี้ , ตัดชำระหนี้
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • รายงานสรุปหนี้คงค้าง

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 3-4 years experience
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Extensive understanding of accounting procedure
 • Minimum of 3 years in hospitality experience in u
 • Native Thai Speaker, good command of English

15 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years AR and general accounting
 • knowledge of accounts receivable
 • knowledge of office administration and procedure

15 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in an Accounts Receivable
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

15 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ทำรายการภาษีขาย (ภพ.30)
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้

15 hours ago

 

Applied
 • Accounting Knowledge
 • Accounting Software Knowledge
 • Good knowledge in English

15 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีจัดซื้อ
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Finance or Accounting.
 • 5 years experience in international company.
 • Excellent command of English.

17-Jan-17

 

Applied
 • High vocational certificate
 • 2 years of experience in AR
 • High responsible, Good coordination

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, AR, AP, Account Receivable
 • Maintain up-to-date billing system, Chinese, China
 • Follow up on, collect and allocate payments.

16-Jan-17

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years of work experience in Accounts Receivable
 • Good command of spoken and written English
 • Experience with SAP is a plus

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting. GPA > 3.00
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and Sales

16-Jan-17

 

Applied
 • Hand on experience in ERP SAP/ ACCPAC.
 • Qualified accountant (CPA, CGMA, CA, etc.)
 • Prepare and maintain accurate financial accounting

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Account Receivable
 • English-Chinese Speaking
 • Minimum 1 year experience

13-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ออกเอกสารและติดตามเรียกเก็บค่าสินค้า
 • ออกใบกำกับ ใบเสร็จและรับชำระเงิน
 • จัดทำเอกสารสรุปบัญชีและการรับเงินต่างๆ

13-Jan-17

 

Applied
 • Account Receivable Experience in Collection
 • Fluent Thai
 • Based in China, Dalian

12-Jan-17

THB45k - 70k /month (includes high commission)

Applied
 • Experience in the audit field is advantage
 • At least 5 years of experience for a major company
 • Good knowledge of Thai Financial Reporting

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า เอกบัญชี
 • มีประสบการณ์สายงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ช้ระบบ ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

 

Applied
 • experience with Express program will be advantage
 • knowledge of general accounting principals
 • 1-3 years accounts receivable

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (ปวส) หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 1 ปี ขึ้นไป

07-Jan-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Handle accounts receivable transactions
 • Monitor overdue debtors
 • Good English communication skills

05-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.