• รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

28-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-40

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 28-34 years old
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Good command of English

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, AR, AP, GL, Manufacturing, Electronics
 • VAT, WHT, CIT, General & Cost Accounting
 • ERP, Finance, Reconciel, Senior Accountant

27-Apr-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป บัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age between 25 – 35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting

27-Apr-17

 

Applied
 • Ability to analyze financial data
 • Holding CPD LICENCE is advantage
 • Skill in both verbal and written communication

27-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
 • At least 5-8 years experience
 • good leadership

27-Apr-17

 

Applied
 • overseeing month and year end process
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer

27-Apr-17

 

Applied
 • Ability to analyze financial data
 • Holding CPD LICENCE is advantage
 • Skill in both verbal and written communication

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

27-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female 28-35 years old
 • degree or Master degree in Finance & Accounting
 • Good command in English

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Accounting
 • 5-8 Yrs in Accounting/Costing management
 • Computer literacy including Microsoft, SAP.,etc.

26-Apr-17

 

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

26-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Female, aged over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good command in English
 • Good in Excel and SAP

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/female, Thai nationality, age 25 - 30
 • Bachelors degree or higher in Accounting
 • Experienced as Chief accountant more than 2 years

26-Apr-17

 

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

26-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี มากกว่า 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • มีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัท

26-Apr-17

 

Applied
 • To be responsible for management of accounting
 • To monitor and analyze department work to develop
 • To Prepare accounts reconciliation for AR

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experienced in Finance/Accounting area
 • Computer skill in MS Office-Fluent in Excel
 • Good command in English

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or / and MBA
 • Experience 5 - 8 years in Accounting field
 • Strong supervisory or leadership skills

25-Apr-17

 

Applied
 • Female Age between 26-40 years old
 • More than 2 years experience for supervisor level
 • -

25-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Accounts Payable
 • month end closing
 • Bachelor’s degree in Accounting

25-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การงานบัญชีและภาษี 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • Able to contribute many kind of industries
 • Able to work in the company listed
 • Able to work in largest EMS Company in Japan

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female, age 26-40 years old
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • At least 5 years experience in related field.

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 4 years experience in Accounting
 • Month end, half year and year end closing

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.