• บัญชี
 • บัญชีบริหาร
 • บัญชีและการเงิน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Development of the annual operating budget.
 • Hostel Controller’s Audit
 • Schedule and chair all budget meetings.

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • tax
 • accounting support
 • tax support

23-Jun-17

 

Applied
 • Female (Thai nationality only) age 28-30 year old
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting.
 • 4-6 years’ experience in an accounting field

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • Closing account correctly.
 • 3 years of accounting experience in manufacturing
 • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Account and finance (Manufactory)
 • Good communicate in English and computer literacy
 • Proactive thinking,Strong analytical,Solving skill

23-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

23-Jun-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Review monthly stock ending report
 • Prepare annual financial statements
 • Review and verify all vouchers

23-Jun-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์3ปี
 • เงินเดือนดี

22-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 5 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มาตรฐานบัญชี ,MS office

22-Jun-17

 

Applied
 • Chief Accountant
 • Finance and Accounting
 • Senior Accouting

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 38 -55 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 + years Experience

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years of auditing experience, CPA
 • Comprehensive knowledge of accounting

22-Jun-17

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี -โท สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขี้นไป ด้านการบัญชี
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experiences
 • Good command of written and spoken English and Tha

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance.
 • 3 years in hotel accounting
 • Able to work under pressure

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • cost
 • budgeting
 • reporting

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working as Auditor or Accountant
 • BA Degree in Accounting
 • Thai Citizen. Male or Female. Age not over 32

22-Jun-17

 

Applied
 • Electronics
 • Accounting Program: QAD, MFG/PRO and ER
 • Trading

22-Jun-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี มากกว่า 2 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Managing the overall Tax accounting activities
 • Supervising, directing, and reviewing the work
 • Preparing, analyzing, and providing Financial stat

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Holding CPD license
 • 2-3 yrs experience in Acc Mgr./Chief Accountant
 • Experience in hotel industry

21-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้เข้าใจบัญชีด้านรับจ่าย เจ้าหนี้และต้นทุน
 • สามารถบริการจัดการสต๊อค และทีมงานที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถปิดงบและนำเสนอรายงานแก่ผู้บริหารได้ถูกต้อง

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Electronic Products Trading
 • 3 -5yrs exp of Accounting

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female with age 28 years old and above
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5 years of experience in manufacturing accounting

21-Jun-17

 

Applied
 • Bonus 4-7 mnths, Medical Allow, Housing Allow, etc
 • More than 10 years Automotive Parts Manufacturing
 • At least 5 exp. in Accounting/ Costing

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี สื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปประเทศ ปากีสถาน ได้เป็นครั้งคราว

21-Jun-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย

20-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย
 • มีความรู้เรื่องระบบภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • Having experience in GL Accounting, tax & audit
 • Good English and Thai communication
 • Good command of computer literacy

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Manager
 • งานราชการ

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai national, aged 30–40
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 5-10 yrs experience in manufacturing

20-Jun-17

 

Applied
 • Female25years and up Bachelor degree in accounting
 • Good command in English
 • Workhard and open minded good personality

20-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (บัญชี)
 • วางระบบบัญชีได้

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.