• เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • Ensure that all 3rd Party incoming invoices
 • Perform reconciliation on supplier's statement
 • Coordinate closely with operations

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working as Auditor or Accountant
 • BA Degree in Accounting
 • Thai Citizen. Male or Female. Age not over 32

22-Jun-17

 

Applied
 • Electronics
 • Accounting Program: QAD, MFG/PRO and ER
 • Trading

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 4 years of experiences in accounting
 • Knowledge of Thai tax rules, Thai GAAP

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Management report, Tax
 • Good knowledge in IFRS
 • TFRS and tax laws

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate with external auditor and tax agents.
 • Ensure the reports are submitted on time.
 • Monitoring and analyzing accounting data & reports

19-Jun-17

 

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

17-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Can close the accounting books
 • Speak Good English
 • CAn work with Thai and international people

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.