• เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
  • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร บริหารการเงิน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีบริหาร
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ในการสื่อสารได้

24-Feb-17

 

Applied
  • Responsible for overall accounting functions
  • Responsible for month and year end account closing
  • Preparing reports and financial statements

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.