• จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำบัญชีรายรับ ทำบัญชีรายจ่าย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม excel ได้ดี
 • จัดทำเอกสารทางบัญชี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 hours ago

 

Applied
 • บัญชีด้านจ่าย AP /AR เงินสดย่อย รายงานภาษี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี
 • เพศชาย-หญิง
 • มีประสบการณ์บัญชีด้านต้นทุน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Effectively bilingual (English and Thai Language)
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Baht 18,000 or above depending on experiences

20 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • General accounting duty.
 • 1 year experience in accounting field.
 • Able to communicate in English.

28-Jul-17

 

Applied
 • Accounting Knowledge
 • Accounting Audit experience
 • 3 years minimum experience

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

28-Jul-17

 

Applied
 • Accounting
 • account payable
 • Accounting officer

28-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้ - ลูกหนี้
 • ทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21-55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม

28-Jul-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี คณะบัญชี , การจัดการ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี เพศไม่ระบุ
 • ดูบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระ ดูบัญชีลูกหนี้ -รับชำระ

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • accounting
 • Bonus
 • English

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี(ขึ้นไป) ด้านการเงิน-บัญชี
 • บริการลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์

28-Jul-17

 

Applied
 • ปิดงบได้ บัญชีรายรับ/รายจ่าย
 • เพศ หญิง อายุ 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร

28-Jul-17

 

Applied
 • เติบโตในสายงานได้เร็ว
 • มีที่ปรึกษาบัญชีคอยแนะนำ
 • งานเป็นระบบชัดเจน

28-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • work monday to Saturday (Sat work halfday)
 • Experience 2 year in this field
 • Age not later than 40 year

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี อย่างต่ำ 3 ปี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

28-Jul-17

 

Applied
 • อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาหรือจังหวัดใกล้เคียง
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ชาย,หญิง หรือ เพศที่สาม อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์และความรู้งานด้านภาษีอากร

28-Jul-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

28-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ตรวจสอบใบกำกับภาษี
 • บันทึกข้อมูลบัญชี, บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

28-Jul-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality only, 22 - 28 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting,experience 2 years
 • • Good computer skills experience in Accounting

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บริหารจัดการทางด้านภาษี

28-Jul-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

28-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

28-Jul-17

 

Applied
 • ปิดงบ รายรับ-จ่าย
 • ทำบัญชี-เอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

28-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี , ปวส , หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age not over 30 Bachelor in Accounting
 • 0-3 years experience in accounting
 • Big Bonus, PVD, 20-30K

27-Jul-17

 

Applied
 • MS Office AND in SAP
 • Tax, VAT, withholding tax, customs
 • cashflow, billings, claims, reconciliations

27-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม CD-ORGANIZER
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • รวบรวมบิลสำหรับจัดส่ง สนง บัญชี

27-Jul-17

 

Applied
 • Japanese food company located at Ayutthaya
 • Bread manufacturing
 • Experience of accounting

27-Jul-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Jul-17

 

Applied
 • ลงบัญชี งานภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Preparation of Trial Balance Reconciliations
 • Reviews Journal voucher entries

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 21-55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม

27-Jul-17

 

Applied
 • Implement ERP system
 • BOM, PND3,53, 54
 • Review all PV, RV, JV vouchers

27-Jul-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนและงานสต็อกสินค้า 2 - 3 ปี
 • บัญชีต้นทุน

27-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี ใช้ Programe express
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางบัญชี

27-Jul-17

 

Applied
 • จัดเตรียมทำแบบภงด.3, 53 ภงด.1 ประกันสังคม
 • มีความรู้เรื่องบัญชีภาษีอากร
 • สำนักงานบัญชี งานบัญชีรายเดือน รายปี

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.