• จัดทำงานบัญชีภาษีต่างๆ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี

52 mins ago

 

Applied
 • ปสก.ปิดงบ 1-2 ปี มีความรู้ด้านภาษี
 • อดทน มีความรับผิดชอบสูง สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
 • วุฒิปวส-ป.ตรี สาขาบัญชี อายุไม่เกิน 33 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี บัญชี
 • สนใจงานสอบบัญชี วางระบบ และทำบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting Staff
 • Working Monday to Friday
 • 2 years experience

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รักในงานบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ประสานงานเรื่องวางบิล รับเช็ค

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • At least 1-2 years’ experience in accounting field
 • Experience in Retail Business

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี งบดุล 2 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in Finance / Accounting
 • Experience working in FMCG / Retails Operations
 • Understanding of ERP and Procurement to payment

6 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีด้านรับ-จ่าย
 • บันทึกข้อมูลและสรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 • ปิดบัญชี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

8 hours ago

 

Applied
 • Accounting and Finance
 • Costing Inventory
 • BOI

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • 1-3 years of experience in accounting field
 • Expert Word and Excel

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี
 • วังน้อย
 • สวัสดิการประกันสังคมและอื่นๆ

16 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีทรัพย์สิน
 • มีปฏิภาณไหวพริบและมีความอดทน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 2 years experience in Finance
 • 27-30 years

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MS Office AND in SAP
 • Tax, VAT, withholding tax, customs
 • cashflow, billings, claims, reconciliations

16 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช. - ปวส. ด้านการบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของบริษัทฯ

16 hours ago

 

Applied
 • จบปวส./ป.ตรี ด้านบัญชี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft office)
 • เงินเดือนขึ้นอยู่ประสบการณ์

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in Japanese manufacture company
 • Opportunity to learn Japanese company business
 • Opportunity to work in New set up company

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์
 • มี Service Mind สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่าย
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี All-in-1
 • สรุปรายงาน จัดทำรายงานบัญชีการเงิน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • strong negotiation skills
 • Chinese language skills
 • analyze and improve compensation and benefits

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานบัญชี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
 • มีประสบการ 0-3 ปี ในการทำบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี/การเงิน
 • Toeic 550 ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

16 hours ago

 

Applied
 • Female, age between 22-26 years old
 • Average command of English
 • Good computer skills in Microsoft Office

16 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare and submit VAT report to revenue
 • Coordinate with Banks
 • Prepare and submit monthly reports

19-Feb-17

 

Applied
 • transaction. AP, AR, other General ledger
 • AT calculation both from suppliers
 • monthly Input Tax reports with original tax invoic

19-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accountancy.
 • 0-3 year experience in Taxation or in Auditing.
 • Good command of spoken and written in English.

19-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
 • พักร้อนประจำปี โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำรายงาน ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30
 • ประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • คิดต้นทุนสินค้าในโรงงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • สามารถลงบัญชี-ปิดบัญชีได้ ตรวจบิลขาย, Statement
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร ประจำเดือน

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 -10 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี

18-Feb-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์รายการบัญชี พร้อมบันทึกบัญชี
 • วิเคราะห์ภาษี พร้อมนำส่งภาษีต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าด้านบัญชีและภาษี ปิดงบการเงินได้

18-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง
 • ปวส.-ปริญญาตรี. สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความรู้ด้านทำบัญชี ภาษี ทำโปรแกรม

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 28 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงิน

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age 25-28 , Bachelor in accounting
 • 2-4 years experience in accounting
 • 20,000 THB + Benefits + Allowance

18-Feb-17

 

Applied
 • Female,(2 ตำแหน่ง)
 • Graduated Vocational or higher in Accounting field
 • Experience in accounting at least 2 years

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำภาษีภงด.3และ ภงด.53
 • ตรวจสอบต๊อกสินค้า,ทำตรวจจ่ายเจ้าหนี้การค้า

18-Feb-17

 

Applied
 • โทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการรับชำระเงิน
 • การออกเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
 • การบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญา บัญชีหรือการเงิน
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น

17-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีลูกหนี้ 1- 2 ปี
 • มีประสบการณ์ ระบบ SAP

17-Feb-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree, in Accounting or Finance field
 • Minimum 5 years experience in accounting field
 • Good communication skill in English

17-Feb-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.