• บัญชี
 • ปริญญาตรี
 • BTS บีทีเอส

22 mins ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิการศึกษาปวชขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี
 • ละเอียดรอบคอบ

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor'sDegree or higher in accounting.
 • Hard working attitude and flexibility.
 • Ability to work under pressure

22 mins ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์และความรู้ทางด้านการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้ Ms.office ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

22 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

22 mins ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย

22 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน บัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีทักษะการวางแผนและบริหารการจัดการที่ดี

22 mins ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

23 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

23 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, BA
 • Good command in speaking and writing English
 • Strong Analytical and problem solving skill

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Business Admin / Accounting.
 • At least 2 years experience in related field.
 • Withholding Tax Issue

23 mins ago

 

Applied
 • ติดตามหนี้ , ตัดชำระหนี้
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • รายงานสรุปหนี้คงค้าง

23 mins ago

 

Applied
 • No experience is necessary
 • High Vocational, or Bachelor’s Degree in Accountin
 • Good attitude and service-oriented

23 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 1 – 5 ปี ด้านบัญชี ,บัญชีต้นทุน
 • หากมีประสบการณ์ในการจัดทำ รายงานตัวเลขบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้าน การบริหารงบประมาณ, สินทรัพย์บัญช

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และที่เกี่ยวข้อง
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

23 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล

23 mins ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • งานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

23 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

23 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

23 mins ago

 

Applied
 • จัดทำภาษี ภงด1,3,53 รายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับวางบิล จ่ายเช็ค หักภาษี ณที่จ่าย

23 mins ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี เท่านั้น
 • ที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 mins ago

 

Applied
 • ปวส. / ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน
 • เพศ หญิง อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

23 mins ago

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

24 mins ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male/Female age not above 40
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Able to do AP, AR and GL

24 mins ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี

24 mins ago

 

Applied
 • Female age not over 30.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • 0-2 years experience in Accounting Payable.

24 mins ago

 

Applied
 • Fun
 • Friends
 • Future

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้และประสบการณ์ด้านงานบัญชีและธุรการ
 • การตอบแทนอย่างเป็นธรรมโดยการประเมินจากผลงาน
 • โอกาสในการพัฒนาตนเองและอาชีพให้สูงยิ่งขึ้น

25 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำงานประมาณการ ติดตามรวบรวมประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณและผลดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

25 mins ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี

25 mins ago

 

Applied
 • ด้านระบบบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

25 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • เปิด Invoice /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
 • จัดทำเอกสารบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบ ภพ.30 , ภงด.1 , 3

26 mins ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ - จ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี

26 mins ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 23-32 ปี
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 23 - 27 years
 • At least 1 years’ experience in Accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting

26 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง เพศทางเลือก อายุ 21- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

26 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

26 mins ago

 

Applied
 • Male, age 25 between 35 years old
 • Degree in Accounting or related field
 • 3-5 years relevant working experience

26 mins ago

 

Applied
 • CPA
 • Audit
 • -

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

26 mins ago

 

Applied
 • ลงบัญชี รับ - จ่าย , ทำรายวันซื้อ ทำภาษีซื้อ
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

27 mins ago

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถบันทึกสมุดรายรับ-จ่ายได้
 • หากมีประสบการณ์งานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

27 mins ago

 

Applied
 • Issue invoice, tax invoice and receipt
 • Weekly summary and update AR collection
 • Weekly summary and update AP payment report

27 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีตามเอกสาร
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ

27 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.