• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี

3 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโททางด้านการบัญชีและ/หรือการเงิน
 • เข้าใจ งบดุลย์ งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 • มีความรับผิดชอบ

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี เท่านั้น
 • ที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ใช้ Ms.office ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • งานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ใช้ โปรแกรมบัญชี EXPRESS ได้
 • จัดทำเอกสารใบวางบิล

3 hours ago

 

Applied
 • จัดทำภาษี ภงด1,3,53 รายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับวางบิล จ่ายเช็ค หักภาษี ณที่จ่าย

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

3 hours ago

 

Applied
 • 15,000-20,000
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี0-5ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • เพศ ชาย - หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกตรวจสอบข้อมูลในระบบ ERP
 • รับผิดชอบด้านเจ้าหนี้ (AP)
 • บันทึกตรวจสอบบัญชีในระบบ ERP

11 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 25-27 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Having experience in Accounting (AP)

14 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
 • หากมีความรู้เรื่องบัญชีการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17 hours ago

 

Applied
 • SALARY 20,000
 • ประสบการณ์ทางสายงาน 1-2 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 30 years up.
 • Bachelor Degree or higher in Finance, Accounting
 • At least 3- 5 years in Audit,accounting,AP.AR,GL

17 hours ago

 

Applied
 • degree in Accounting or related qualification
 • Male or Female, Age Between 28 -35 years.
 • 5-10 years experience

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting function and handle accounting closing
 • Strong skill of Thai accounting standard&taxation
 • Experience in SAP is an advantage

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส , ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีสินค้าคงคลังฯ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

19 hours ago

 

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 7 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Accounting or Financial
 • Experience in Accounting or Financial

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำบัญชี เกี่ยวกับร้านอาหารไม่น้อยกว
 • ตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารการขอเบิก
 • จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีสำหรับยอดคงเหลือ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

24-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ และการเงิน.
 • รอบคอบ ละเอียดและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในโปรแกรมบัญีสำเร็จรูป ERP, POS

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี โลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการนำเข้า, ภาษีศุลกากร

24-Mar-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female , Age 23 – 28 years
 • BA in Accounting
 • 0 – 3 years experiences in Accounting

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

24-Mar-17

 

Applied
 • ช/ญ อายุ23ปีขึ้นไป ป.ตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้งาน MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นและสามารถทำงานร่วมกับผู็อื่นได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Excellent command of English both spoken & written
 • Fresh Graduate is welcomed

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี และสามารถปิดงบได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Good communication ability.

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 27 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-4 ปี สายบัญชี
 • มีทักษะด้าน บัญชี / การเงิน และภาษีอากร

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีด้าน AR. 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Male/Female, age between 23– 25 years old
 • At least 1 years’ experience in Account

24-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experienced in Finance and Account
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good working knowledge

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ขยัน อดทนต่อภาวะกดดัน
 • มีความซื่อสัตย์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.