• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

32 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

1 hour ago

 

Applied
 • จัดทำบัญชีทั่วไป
 • ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม EXCEL WORD

1 hour ago

 

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย
 • จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบผลต่างจากการตรวจนับสต๊อก
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30
 • ตรวจสอบและกระทบยอดคงเหลือทุกบัญชีได้
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

2 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Minimum 1 years experience in Accounting
 • Proficient in English.

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Collection
 • officer

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • DEGREE QUALIFIED IN ACCOUNTING/FINANCE
 • 3+ YEARS EXPERIENCE IN GENERAL ACCOUNTING

7 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

8 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

8 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 22 to 30 year old
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • 1- 2 years experience

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 -29 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสบการณี ด้านลูกหนี้และการเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน บัญชีและการเงิน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

12 hours ago

 

Applied
 • ทำเอกสารวางบิล-รับเช็ค
 • สรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ คล่อง

17 hours ago

 

Applied
 • จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • มีโบนัสและการปรับเงินประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและทุนการศึกษาบุตร

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงิน 2-3 ปี
 • ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง proactive

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้
 • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานบัญชี ช/ญ อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี – การเงิน อย่างน้อย 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีความรู้ทางด้านภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

17 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สื่อสาร ประสานงานกับทีมอื่นๆได้ดี
 • อายุ 25-33 ปี

17 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร รายรับ – รายจ่าย

17 hours ago

 

Applied
 • University Graduate, new grads, Thai National
 • Account Executive / Business Development
 • Real Estate and Relocation Company

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี และตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สาขาบัญชี, Accountant, เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ปริญญาตรี
 • Module GL

17 hours ago

 

Applied
 • จัดทำต้นทุนการผลิต บรรจุคลอริเนต ถุงมือประจำสัปดาห
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานตามหน่วยงาน
 • จัดทำรายงานปริมาณการใช้น้ำยางข้น

17 hours ago

 

Applied
 • งานจัดเก็บและดูแลข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี
 • บุคลิคดี รักงานบริการ. มีมนุษยสัมพันธ์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
 • บุคลิภาพดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
 • ประสบการณ์ในด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ ติดตามหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เอกสารด้านภาษี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านบริหารบัญชี การเงินและภาษี ขององค์กร
 • ดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบหลักฐานทางด้านการเงิน อนุมัติการเบิก-จ่าย

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experienced in Finance/Accounting area
 • Computer skill in MS Office-Fluent in Excel
 • Good command in English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or above in Accounting or Finance
 • Have 2-3 year experiences in accountant.
 • Work with proactive style

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าจ้างและเงินเดือน
 • ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

17 hours ago

 

Applied
 • งานรายได้
 • งานลูกหนี้
 • งานสินเชื่อ(ตรวจสอบ/ติดตาม)

17 hours ago

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age between 20-30 years old
 • Bachelor ‘s degree (Accounting or Administration).
 • At least of experiences in Express system

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 0-2 years working experience
 • Knowledge of general accounting procedures

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.