• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์การปิดงบการเงิน
 • มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการภาษี
 • สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีได้

03-Dec-16

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35ปี
 • การศึกษาระดับปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในด้านบัญชี

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • การศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องบัญชีเจ้าหนี้

03-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Fair command in English
 • Accounting, SFAS Rules, Reporting Skills

02-Dec-16

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี
 • ประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
 • ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word – Excel, และ

02-Dec-16

 

Applied
 • Accounting degree
 • can close the accounting book using Mac 4
 • Can work in Phuket

02-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor's degree in Accounting ,Finance
 • Experience working in accounting function

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working exp. in Accounting
 • Review the day-to-day operations of the account
 • Close AP transaction at month end

02-Dec-16

 

Applied
 • Previous experience in Shipping Lines
 • Computer knowledge on Microsoft office
 • Experience of the accounting process

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

02-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ
 • บันทึกรายการทางบัญชีลงในโปรแกรม SAP
 • ตรวจสอบเอกสารและจัดทำรายการภาษีต่างๆ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • 1 years experience in an accounting function

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิจารณา

02-Dec-16

 

Applied
 • 5-10 years experience with international companies
 • SAP is a must
 • Good command of English

02-Dec-16

 

Applied
 • Female age not over 30 years
 • Bachelor ’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 40 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

02-Dec-16

 

Applied
 • บัญชี ลงรับ จ่าย บันทึกเช็ครับจ่าย
 • การลงบัญชีค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ออกและบันทึกตั๋วจ่าย, เช็ค

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชี , บัญชีการเงิ
 • 0 – 3 ปี ด้านบัญชี รายรับ (AR) ด้านบัญชีรายจ่าย
 • สามารถลงบันทึกบัญชีรายรับ และ รายจ่าย ได้

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงาน บัญชีและการเงิน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้น

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 22-28
 • Bachelor's Degree in Finance or Accounting
 • 1-3 years working experiences

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

02-Dec-16

 

Applied
 • รับพิจารณาทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และบัณฑิตจบใหม่
 • เปิดโอกาสให้เรียนรู้ระบบบัญชีชุดใหญ่ในบริษัทมหาชน
 • ให้สวัสดิการดี ทำงานในบรรยากาศธุรกิจที่กำลังเติบโต

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age 22 – 25 years old
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Good in Microsoft Office

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

02-Dec-16

 

Applied
 • to work with one of the biggest companies
 • to grow with a high potential Energy Company
 • to work in Bangkok downtown

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years working experience in an accoun
 • Ensuring an accurate and on time account closing
 • Support overall department goals and objectives.

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • 1-2 years of experiences in accounting
 • Knowledge of Thai and International Accounting

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารวางบิล
 • ทำเอกสารด้านการจ่าย - รับ

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age 28-35 years old.
 • Bachelor's degree in accounting field.
 • Average command in English.

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Business Administration or Accounting
 • Minimum 1-2 year of working experience
 • Good English and knowledge of MS Office

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในตำแหน่ง

02-Dec-16

 

Applied
 • Knowledge in accounting policies,costing,taxation
 • Experience in GL accounting-Cost accounting
 • Experience in manufacturing industry

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.และปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากแคชเชียร์ของต่างประเทศ
 • ทำงบการเงินประจำเดือน

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

02-Dec-16

 

Applied
 • Handle AP, AR, Tax, Vat, Withholding tax.
 • Bachelor's degree in Accounting or related filed.
 • Good command in English.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 1 year working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP knowledge

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชีหรือการเงินหรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ในงานด้านบัญชีลูกหนี้
 • จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) และตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถทำงานบัญชีได้ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

02-Dec-16

 

Applied
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • To handle AP, AR,GL and closing
 • Taxation Documents

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.