• รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า
 • ปวช.- ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานเสาร์อาทิตย์ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้่โปรแกรมบัญชี Express ได้

27-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความอดทน เรียนรู้งานได้เร็ว

27-May-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานคลังลินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

27-May-17

 

Applied
 • ทุกเพศ
 • วุฒิ ปวส.(บัญชี) มีประสบการณ์
 • สวัสดิการ+ค่าครองชีพ

27-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์พื้นฐานด้านงานบัญชี

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Min. 1 year solid experience in Accounting
 • Immediate available is preferred

27-May-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ

27-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 0-3 years working experiences in Accounting

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี

27-May-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ออกใบแจ้งหนี้และวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Above
 • Solid understanding of basic accounting principles
 • 3-4 years of experience in accounting

27-May-17

 

Applied
 • มีความเข้าใจในงานบัญชีเป็นอย่างดี
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

27-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง, ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • เงินเดือนระหว่าง 18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

27-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 7 ปีขึ้นไป

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Accounting or Financial
 • Experience in Accounting or Financial

27-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการรับเงินและวิธีรับเงิน
 • บันทึกการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี เจ้าหนี้ อย่างน้อย 1 ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี เจ้าหนี้ อย่างน้อย 1 ปี

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • CPA or CPD are preferred
 • Good command in English

26-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting..
 • Invoice, receipt & purchase requisition
 • Good command in English.

26-May-17

 

Applied
 • At least 1-5 years of experience in Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced AP & GL
 • Good English & Express
 • Please send resume:inthiraporn.k@manpower.th.com

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

26-May-17

 

Applied
 • 2 years of experience in accounting
 • Express Accounting Software user
 • Can communicate in English

26-May-17

 

Applied
 • degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance / Accounting
 • 1-3 years experience in Accounting
 • Be able to communicate in English

26-May-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปีขึ้นไป

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Record and reconcile prepaid expenses and accrued
 • Premium and commission company system

26-May-17

 

Applied
 • Welcome the new graduate
 • Accommodation provide including meals
 • Professional Development opportunity

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

26-May-17

 

Applied
 • Age 21 - 35 years
 • Experience 1 year up
 • Can speak English Can working under pressure

26-May-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, or related field
 • Good command in English
 • 1 year work experience, new graduate also welcome

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • bonus3mths, prvd,medical support, insurance
 • Growing Electrical Trading Company
 • Experience in General Accounting

26-May-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in accounting (Receivable)
 • Bachelor degree in accounting
 • Age 22-35, Male/Female

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • บัญชี
 • MS OFFICE
 • อสังหาริมทรัพย์

26-May-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 24-32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.