• มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • เพศหญิง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี ความรู้บัญชี ออก INVOICE
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • International Company
 • Good Benefit
 • Stable Company

27-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to challenge in this new business
 • Opportunity to work in multinational company
 • Able to utilize your Accounting skill

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in accounting
 • Minimum 5 years' working experience in accounting
 • Good command of both spoken and written English

27-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

27-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 total years of experience
 • 5 Years of direct experience in accounting / Bank
 • -

26-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting functions
 • Male or Female, aged 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting

26-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

26-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

26-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย
 • เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experiences in Accounting
 • Perform tasks in GL, AR, AP and Fixed Assets
 • Prepare all tax processes such as VAT,

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

25-Oct-16

 

Applied
 • 0-2 years experience
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

25-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านปิดบัญชีและปิดงบการเงิน 3 ปี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จบัญชีได้ เช่น Expree , Mac-5

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณื 1 ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Solid track record in accounting plus managerial
 • Tax & accounting software knowledge
 • Great analytical ability & problem solving skills

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 35 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 6 – 10 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย
 • ออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี "ด่วน"
 • รักความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี
 • พร้อมทำงารเป็นทีม สนใจติดต่อด่วน

15-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.