• เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

17 hours ago

 

Applied
 • account admin
 • japanese company
 • good command in english

17 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • วันเวลาปฎิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00น.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 25-35
 • Degree in Accounting or related fields
 • 2-5 years’ experience in Proven accounting

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

17 hours ago

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

17 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

26-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

25-Mar-17

 

Applied
 • ใช้ Ms.office ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย

25-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Male/Female, age between 23– 25 years old
 • At least 1 years’ experience in Account

24-Mar-17

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

24-Mar-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

24-Mar-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 24-30 years
 • Bachelor's Degree in Accounting or CPD.
 • At least 1-3 years experiences

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

24-Mar-17

 

Applied
 • Female new graduate, age not over 25 years
 • To arrange and process the collection of rent
 • To issue Debit Notes, Tax Invoices, and Receipts

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are also welcome
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Take care account receivable functions

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

23-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Good command in English

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีได้
 • วางแผนและแก้ปัญหาทำงานเป็นทีมได้

23-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • To assist Account Payable or Budget control
 • Technical knowledge on : Local tax law.

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • รับนักศึกษาจบใหม่เอกบัญชี
 • งานประจำ

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับวางบิล,บันทึกข้อมูล
 • ยื่นภาษีภพ.30

22-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female age between 23 - 28 years
 • Minimum 1-2 years of accounting
 • Good command of both written & spoken English.

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การบัญชี, การเงิน, การบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความตั้งใจทำงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • 2 years experience
 • male and female
 • Thai nationality

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance, Economics,Accounting
 • To arrange and process the collection of rent
 • To issue Debit Notes, Tax Invoices, and Receipts

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • Take care account receivable functions
 • New graduate are welcome

21-Mar-17

 

Applied
 • Work at Sathorn (Monday-Friday) 9AM-6PM
 • Accounting background
 • Base pay, bonus, medical ins., provident fund

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • บริษัทมหาชน สวัสดิการดีเยี่ยม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • มีโบนัสประจำปี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.