• มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนี้ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
 • เวลาทำงาน : จ-ศ 8.00-17.00

12 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 25 – 30 years old, Thai
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Have a good accounting and tax knowledge

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Ages 25-32 years
 • Experienced in onlinebusiness will be an advantage
 • At least 2 years of experience in accounting

19-Jan-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible of accounts receivable , payable
 • Implement financial policies and procedures
 • completing the month end and year end closing

19-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • At least 1 years’ experience in Account
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Practical knowledge of Microsoft office

19-Jan-17

 

Applied
 • Good knowledge of taxation
 • 2-3 years’ experience in Revenue & Receivable
 • Good command of both read and written English

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

18-Jan-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

18-Jan-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย
 • จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบผลต่างจากการตรวจนับสต๊อก
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

17-Jan-17

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30
 • ตรวจสอบและกระทบยอดคงเหลือทุกบัญชีได้
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

17-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

17-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

17-Jan-17

 

Applied
 • Prepare journal entries
 • Complete general ledger operations
 • Reconcile and maintain balance sheet accounts

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.