• มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เข้าใจงานบัญชี
 • ตรงต่อเวลา
 • ขยัน มีปฏิภาณไหวพริบ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมพื้นฐาน

9 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to work under high standard company
 • New graduate is also OK

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality
 • Diploma or Bachelor's degree in Accounting
 • 1 year experience in accounting fields

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษปวช.ปวส. หรือปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

9 hours ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

9 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Handle payment processing of all holding companies
 • Handle accounting transaction records and monthly
 • Prepare monthly management accounts and monthly

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

28-Apr-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ขั้น ปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • Prepare payment and send all supporting document
 • Cash flow management, payment and collection
 • Month-end closing, VAT, Withholding TAX

28-Apr-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

28-Apr-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

28-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree in any field
 • Computer literacy
 • ew graduates is welcome

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทุกเพศ
 • วุฒิ ปวส.(บัญชี) มีประสบการณ์
 • สวัสดิการ+ค่าครองชีพ

27-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

27-Apr-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accountant.
 • Have knowledge of accounting software.
 • Good attitude and can be work in team.

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

26-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำงานประมาณการ ติดตามรวบรวมประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณและผลดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 26-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและโซเชียลมีเดีย
 • รายได้ 16,000++

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบกำกับภาษี ติดตามหนี้
 • ยื่น ภาษี ภงด 3 53 ภพ 30
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • Having 3-5 year work experiences in accounting
 • Good communication in English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี Express ได้
 • ปิดบัญชีได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in financial or accounting related
 • Working experience in AR and AP
 • Experience : 1~3 years

25-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female age 23-32 years
 • 1 year experience in Accounting
 • Daily entry accounting transaction

25-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับวางบิล,บันทึกข้อมูล
 • ยื่นภาษีภพ.30

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีเท่านั้น
 • บันทึกบัญชี รายรับ รายจ่าย ตรวจสอบรายงาน

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานด้านบัญชี,ปิดงบการเงินได้
 • หญิง อายุ 24ปี ขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

25-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้เกียวกับงานบัญชีนิติบุคคล
 • สามารถปิดงบประมาณจัดทำงบการเงินและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ใช้โปรแกรมCompuได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

25-Apr-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

25-Apr-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, (MS Office, MFG / PRO)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านตั้งหนี้, จัดทำ Payme

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.