• ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

10 hours ago

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

10 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ็ฺิBeing responsible for accounting
 • Spoken and written english good or fair.
 • Express program as proficent

10 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่าง

10 hours ago

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด. 3, 53
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีการจ่ายเงินเดือน

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

20-Feb-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting, Junior Accounting
 • AR, Tax
 • salary and good benefit

20-Feb-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • strong negotiation skills
 • Chinese language skills
 • analyze and improve compensation and benefits

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • New graduated are welcome
 • Age not over 30 years old

19-Feb-17

 

Applied
 • At least 1 years’ experience in Account
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Practical knowledge of Microsoft office

19-Feb-17

 

Applied
 • Good knowledge of taxation
 • 2-3 years’ experience in Revenue & Receivable
 • Good command of both read and written English

19-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

17-Feb-17

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • - Good command in English

17-Feb-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • New grad is Welcome!
 • Good command of English

16-Feb-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

16-Feb-17

 

Applied
 • Able to work as contract staff
 • Good English,CPD advantage
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

16-Feb-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Feb-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

16-Feb-17

 

Applied
 • Prepare journal entries
 • Complete general ledger operations
 • Reconcile and maintain balance sheet accounts

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

16-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำงานประมาณการ ติดตามรวบรวมประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณและผลดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

15-Feb-17

 

Applied
 • Female, age 23 - 27 years
 • At least 1 years’ experience in Accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง เพศทางเลือก อายุ 21- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai national
 • At least 1 year experience
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance or Accounting
 • To assist Account Payable or Budget control
 • Technical knowledge on : Local tax law.

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี ด้านบัญชี สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • ปริญาตรี ด้านบัญชี
 • ปริญาตรี ด้านบัญชี

15-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

10-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain accounting records
 • Experience in ERP Accounting implementation
 • Accounting Standard knowledge

01-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Review and approve travelling expenses report
 • Support team & advisory firm with paperwork
 • Bachelor degree - Accounting would be an advantage

31-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.