• ปริญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าซื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handling all accounting jobs,such as AP, AR;
 • Performing budgeting, month-end, year-end closing
 • Liaising+banks & assist in treasury,cash flow

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

8 hours ago

 

Applied
 • Accounting Management
 • AR, AP, GL, VAT and Taxation
 • Knowledge of SAP

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 - 15 years in Accounting from Trading company
 • Set up accounting system
 • Good command of English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Accounting or Audit background
 • Supervisor skills
 • Good English communcation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Controlling the overall Accounting Department.
 • Being responsible for all general accounting.
 • Finance or Accounting with a CPD, CPA.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • Degree or higher in Accounting function
 • 8-10 years in accounting and finance management

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

 

Applied
 • Analysis planning and accounting control.
 • Analyze and close accounts correctly.
 • Ready to work at the factory in Chiang Rai.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีวุฒิภาวะผู้นำ ,กล้าตัดสินใจ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ตรงในระดับผู้จัดการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Ms Dynamic AX / SAP/ERP

8 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • To work in one of the biggest Japanese company
 • To brush up your financial/accounting skills
 • Bachelor’s degree in accounting or related

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลแผนกบัญชี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ด้านบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • Manage Financial Accounting transformation project
 • At least Bachelor Degree of Accounting, Finance
 • Review current processes and drive improvement

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree in Accounting major
 • Good computer skill on Word ,Excel ,Power point
 • Base saraly as saraly structure and experienced

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handling the full set of accounts; AR, AP and GL.
 • Liaising with external auditors, tax agents
 • Positive and enthusiastic approach to work.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Experience in accounting,able to do monthly report
 • Good command in English

8 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Accounting,M&A,FA
 • Finance,Analyat

8 hours ago

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree, major in Accounting
 • Good communication and Interpersonal skills
 • Have at least 3 years experiences

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Accounting
 • Technical expertise to Accounting & Finance
 • Experience working as a Consultant

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager, near BTS Asoke
 • Accounting&Finance Manager, Lardprao/Ramkhamheang
 • Able to communicate in English and SAP preferred

8 hours ago

 

Applied
 • Excellent English. At least 7-10 years in a/c
 • Able to prepare GL report
 • Able to prepare Sub-Ledgers reports

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Daily Monitoring of all accounting activities
 • Prepare financial statement,management reports
 • Support Auditor in conducting external audits

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager
 • overall accounting and cash management
 • fluent in english

8 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGER
 • Bachelor degree or higher in Accounting & Finance.
 • Experienced over 12 years in accounting & financia

8 hours ago

 

Applied
 • University/College degree in a related discipline
 • To assist in the financial audit preparation
 • To monitor the accounting control procedures

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Accounting as minimum requirement
 • 7-10 years of experience in Accounting
 • Experienced in a large and complex organization

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in stable Japanese manufacturing company
 • Opportunity to brush up your management skills
 • Mainly responsible for company overall accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in stable Japanese manufacturing company
 • Opportunity to brush up your management skills
 • Mainly responsible for company overall accounting

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Accounting, Financial
 • 7 years experiences in financial management
 • Background in BOI

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality age 38-45 years old
 • Must have 5 years exp in Accounting Management
 • Direct background in Retail Business or FMCG

8 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years’ experience Accounting and finance
 • Disciplined, honest, and good attention to detail
 • Good time management

8 hours ago

 

Applied
 • Exp. from Automotive /Electronic from Public Comp.
 • Exp. in all of finance/accounting/costing/IFRS/SAP
 • Japanese speaking/English good skills

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

8 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age not over 34
 • BA Degree in Accounting
 • 3 years working as Auditor or Chief Accountant

8 hours ago

 

Applied
 • 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory level
 • Professional demeanor with high ethical standards

8 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 30-35 years old
 • 7 years of experience in Finance and Accounting
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

8 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years of accounting experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Teamwork
 • Challenging role
 • Great environment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in FMCG
 • Achieves accounting operational objectives
 • Monitoring revenue and expenses

8 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • To work in a new set-up company
 • To express the importance of having a dream
 • Expanding their business in various countries

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 8 years’ experience in accounting field
 • In-depth knowledge in taxation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Division Manager, English
 • Accountant Manager
 • CPD, CPA, SAP, Oracle or MFG PRO

8 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

8 hours ago

 

Applied
 • Strong analytical and problem solving skills
 • TOEIC Score 650 up
 • Good relationship

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน 12 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

8 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • กรุงเทพดุสิตเวชการ กรุงเทพ หัวหิน
 • มีประสบการณ์โรงพยาบาลหรือธุรกิจบริการ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting and/or a related
 • Minimum 3 - 5 years' supervisory level experience
 • Fluent in written and spoken English

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.