• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

55 mins ago

 

Applied
 • 3 years experience
 • 4 year bachelor's degree in Finance and Accounting
 • Able to work overtime

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

18 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing for Electric Machines products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

27-May-17

 

Applied
 • bonus5mth,prvd,medical insr,COLA
 • World Leading Leasing Company
 • Experience in Accounting Management Level

27-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

27-May-17

 

Applied
 • Experience with Audit company
 • English business level
 • Holding CPD license

27-May-17

 

Applied
 • Knowledge in general accounting
 • Experience in Cost and Inventory comtrol
 • English is good command,speaking, writing, reading

27-May-17

 

Applied
 • Male of Female, age 30-40 years old
 • Min.10 years exp. in Accounting & Finance
 • CPA license is must!!

27-May-17

 

Applied
 • Thai national only
 • Good speaking and writing in English communication
 • Age 30 year old plus

27-May-17

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • to work in famous Japanese company
 • Opportunity to study car market
 • Opportunity to grow up your accounting skills

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

27-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบประจำเดือน ประจำปีตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม

27-May-17

 

Applied
 • Thai national with Bachelor’s degree in accounting
 • 1-2 years working experience in financial
 • Good command of written and spoken English

27-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

27-May-17

 

Applied
 • Thai male/female, age between 35-45 years
 • Degree in Accounting/Financial
 • Good Command in written and spoken English

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only, Age 30-38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • 5 years experience in accounting Finance

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

26-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • กรุงเทพดุสิตเวชการ กรุงเทพ หัวหิน
 • มีประสบการณ์โรงพยาบาลหรือธุรกิจบริการ

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting and/or a related
 • Minimum 3 - 5 years' supervisory level experience
 • Fluent in written and spoken English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 10-15 years working experience
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Male/Female, Thai Nationality, 42-46 years old

26-May-17

 

Applied
 • 5-8 years Solid experience in accounting & finance
 • Strong in financial analysis, planning, budgeting
 • Prefer Leadership and management skill

26-May-17

 

Applied
 • 10 years’ accounting experience in manufacturing
 • Analyse for internal and external compliance
 • Strong time management and analytical skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงาน 5-10 ปี,เป็นผู้ประสานงานที่ดี
 • อายุ 30 - 40 ปี,มีความรู้ในด้านโปรแกรมทางบัญขี
 • มีความเป็นผู้นำรับผิดชอบในหน้าที่/การแก้ปัญหาในงาน

26-May-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3-5 years’ experience in cost accounting
 • Degree in accounting and/or related field
 • Experience in the Manufacturing industry

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Contributes to strategic planning and development
 • Responsibility Accounting and Financial Management
 • Responsible for Business and financial strategy

26-May-17

THB90k - 120k /month

Applied
 • ชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • รู้ขั้นตอน วิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ปิดบัญชีได้

26-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 5 years working experience in accounting
 • Ensure that all financial and accounting functions

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 10-12 years of experience in accounting & tax
 • strong knowledge of IAS IFRS

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female age 35 years old up
 • at least 10 years’ experience in Manufacturing/Te
 • Working at Rayong plant

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years working experience in accounting
 • Hold CPD License

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree of Accounting
 • Female / Male age between 38 years up.
 • 55000 up

26-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Hold the CPA Certificate will be advantage.
 • Minimum 5 years' experience in receivable.

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • Good command of written and spoken in English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial and Accounting Manager
 • Internal Auditor, External Auditor
 • Financial Management

26-May-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5years working experience as accountant

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

26-May-17

 

Applied
 • Experience in internal audit, investigations
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 2-3 years of experience in accounting firm

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 37-45 years old,
 • Bachelor’s Degree or higher in an accounting
 • Minimum 10 years of experience at the management

26-May-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality only
 • Good command of written and spoken in English
 • 5 years of accounting experience

26-May-17

 

Applied
 • Experience with electronic manufacturing is a plus
 • Strong in GL, Fixed Assets, Tax, AP
 • Good command of English

26-May-17

 

Applied
 • 10 years experience with listed company
 • Good command of English
 • CPA is a plus

26-May-17

 

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in BOI is a plus.
 • Knowledge in Accounting Standard
 • Can make a Financial Annual Statement

26-May-17

 

Applied
 • Financial statements and analysis
 • Budget planning
 • Internal control

26-May-17

 

Applied
 • 2-3 years experience in Accounting.
 • Good Taxation knowledge.
 • Prepare report to OIC

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • all accounting activities &Reconciliation
 • weekly, monthly and yearly financial reports
 • Corporate Income Tax and handle all tax-issues

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of Bachelor’s Degree in Finance
 • Up to 10 years’ experience in a finance
 • Experience working for a manufacturing company

26-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.