• ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ถึง 45 ปี
 • ควบคุมดูแลงานฝ่ายบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Fluently in English is a must.
 • SAP program user.
 • Mature and self-motivated, hard-working.

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วางแผนระบบการทำงานบัญชีได้
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • minimum 4 years experiences in Audit firm
 • experiences in SAP/ERP system in Accounting module
 • experiences in Leasing/Finance/Retail business

6 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Male or Female, 35 – 45 years old
 • At least 5 years experience in Accounting

6 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • To cooperate with top management
 • To grow yourself by being highly
 • To work at famous Japanese company

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Well-known company
 • Accounting operations
 • Project management

6 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of experience in Managerial Accounting
 • Degree or higher in Financial Accounting
 • Perform accounting analyses

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • At least 7 years experience in Accounting
 • Work at Head Office, Sathorn

6 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 30-45 years old
 • Have experience in a related field for 7 years
 • Good computer skills in MS Office

6 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Automotive Industry
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of both written and spoken English

6 hours ago

 

Applied
 • overseeing month and year end process
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี หรือตรวจสอบบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • สวัสดิการ: โบนัส ค่าเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ชุดพนักงาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Conduct financial analysis as required
 • Strong analytical skill, expert in MS Excel
 • Tax planning,optimise tax & manage tax credit

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • supervisory level experience in Accounting
 • Fluent in English

6 hours ago

 

Applied
 • Very good analytical skills
 • Able to work successfully in a matrix organization
 • Excellent English communication skill

6 hours ago

 

Applied
 • at least 5 years in fixed asset accounting
 • working in manufacturing environment
 • Fluent in English

6 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Accounting degree or higher
 • Licensed Thai accountant
 • Excellent English and Thai communication skills

6 hours ago

 

Applied
 • Accounting
 • Tax
 • Accounting and Finance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Suanluang/Srinakarin

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • ระบบสารสนเทศอาทิ ORACLE, SAP, SSB

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepares financial data for monthly, quarterly
 • Bachelor’s degree in Accounting , Finance
 • experiences at least 5 years in Accounting

6 hours ago

 

Applied
 • Professional certification
 • 8 years work experience
 • 3 years in Financial Planning and Analysis

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Lab testing,certification,audit
 • CPA
 • Strong leadership skill

6 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age 35-40
 • Bachelor's ​Degree in Accounting is a must
 • 10 years work experience in​ management

6 hours ago

 

Applied
 • Manage accounting and related taxation activities
 • Accounts consolidation
 • External auditing experience is a plus

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้ในการวางระบบ POS
 • วางระบบบัญชีและPOS
 • วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting manager Consolidations
 • Consolidations manager
 • Background in internal audit firm (Big 4)

13 hours ago

 

Applied
 • Review detail Balance Sheet and Profit & Loss
 • Review inventory reconciliation process
 • Review all process and operation job in team

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business consultant
 • IT Knowledge
 • Career growth

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for accounting related functions
 • Managing accounting section
 • Monthly accounting closing

14 hours ago

 

Applied
 • 5 Years experiences in accounting
 • Management level
 • Good communication skills (Thai, English)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only, Age 30-38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • 5 years experience in accounting Finance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • CPA and MBA in Finance or Accounting preferred
 • Minimum 10 year experience in Accounting or FIN

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีอย่างลึกซึ้ง

17 hours ago

 

Applied
 • Min 5 years of management & accounting/finance
 • Fluent in English, fluency inThai preferred
 • Preferably holding MBA qualification

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting.
 • At least CPD holding.
 • Good knowledge in Thai accounting standard.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

19 hours ago

 

Applied
 • Master’s / Bachelor’s Degree in Accounting
 • 12 years of Finance and Accounting experience
 • Good understanding of VAT, Withholding Tax

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Bachelor’s / Master degree in Accounting, Finance
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

22 hours ago

 

Applied
 • Age between 30 - 40 years old
 • 5-8 yrs experience in Accounting in Manufacturing
 • Able to work at Bang-bor, Samutprakarn

22 hours ago

 

Applied
 • Senior Accounting Manager
 • Salary & Benefit above market pay
 • Challenging Task & Fast Growth

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Daily Monitoring of all accounting activities
 • Prepare financial statements, do reconcile
 • Support Auditor in conducting external audits

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of both read and written English
 • At least 5 years of experiences in accounting
 • Work experience involving “EXPRESS” software

26-Apr-17

 

Applied
 • Finance
 • supervise on Accounting, Tax and Finance.
 • 7 years in managing and leading Finance/accounting

26-Apr-17

 

Applied
 • Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.