• ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตั้ง 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีหรืองบประมาณ อย่างน้อย 5
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ปี

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบัญชีกับธุรกิจการฝากขาย

9 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ / ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานที่ โรงแรม Check Inn China Town

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

9 hours ago

 

Applied
 • Being responsible for the preparation of Finance
 • Implementing International Financial Reporting
 • Reviewing, reconciling and analysing complex

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชี - การเงิน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวช. สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน และการจัดระบบเอกสาร

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, Male/Female, Age 35-45 years old
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • At least 10 years of experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้
 • ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม งานด้านบัญชีทั้งหมด

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี (ด้านเจ้าหนี้ )
 • ปวส -ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 1 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting or financial field
 • Manage overall company financial accounting
 • Good in written and spoken English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Accounting and Finance manager
 • Experience in large manufacturing
 • Good English communication

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Service minded with positive working attitude
 • Able to work on holiday
 • Bonus based on performance

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการเงิน และบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี – การเงิน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in overall accounting and finance
 • Good command of English
 • Capable to work in Pathumthanee

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 35-42 ปี
 • Bachelor or Master of Accounting
 • 5-10 years in, accounting, budgeting

9 hours ago

 

Applied
 • SAP FI/CO experience would be a plus
 • Good English communication skills
 • Hands on

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • 5 - 10 years working experience in accounting
 • Hold CPD License

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

19 hours ago

 

Applied
 • To manage and lead accounting team
 • To Monitor and analyze accounting & financial data
 • To create and execute business plan/budgeting

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance or Accounting
 • Able to analyse financial data
 • 10 years of experience in Finance or Accounting

21 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • Good knowledge of Accounting Standard and Thai Tax

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน
 • สามารถเซ็นต์งบการเงินได้

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้

19-Jan-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ทำงานด้าน บัญชี อย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี/การเงิน/บริหารทั่วไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานระดับจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • รับผิดชอบดูแลการเงินและบัญชี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ

19-Jan-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ - จ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • เปิด Invoice /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
 • จัดทำเอกสารบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบ ภพ.30 , ภงด.1 , 3

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA
 • 8 years plus experience in supervising accounting
 • Proven ability to operate under pressure

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting degree with strong Costing experience
 • Manufacturing experience
 • English Skills and Hands on

19-Jan-17

 

Applied
 • Accounting and Finance Experience
 • Fast growing digital business firm
 • Good English communication skill

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 35 ขึ้นไป จบสาขา บัญชี หรือการเงิน
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทุ่มเทได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
 • Working experience in Manufactoring
 • Good English Communication

19-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female above 25-35 years old
 • Experiences in related field above 5 years
 • Fair Command of written and spoken English

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบ
 • ควบคุม ติดตาม งานของฝ่ายบัญชีและการเงิน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or Higher with CPA
 • At least 5 years working experience in accounting
 • Good at English.

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in accounting direct >20years
 • เงินเดือน 150,000-250,000
 • โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ

19-Jan-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.