• เพศหญิงเท่านั้น อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

1 hour ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • วางบิล ติดตามหนี้ ติดต่อลูกค้า ประสานงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถปิดงบประจำปีได้

4 hours ago

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย วางบิล
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรม CD-Organizer

4 hours ago

 

Applied
 • บัญชีบริหาร
 • สรุปข้อมูลด้านบัญชี
 • วิเคราะห์งบการเงิน

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Finance
 • supervise on Accounting, Tax and Finance.
 • 7 years in managing and leading Finance/accounting

9 hours ago

 

Applied
 • Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์การลงบัญชีด้านรับหรือจ่าย2ปีขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องสามารถใช้โปรแกรม express

15 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Finance
 • 8-10 years of experience in accounting/finance
 • Proficiency in Computer programs/ AS/400

15 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 10 years of experience in Finance and A
 • CPA certified , Strong Leadership ,
 • Knowledge of Thai tax law and Thai reporting

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male age 30 years old up
 • Working at Bangkok Hospital Huahin
 • 5 years professional experience in Management leve

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Accounting/Finance.
 • 3 years+ of experience in Finance and Accounting
 • Strong knowledge of financial accounting standard

15 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in a similar role
 • Degree in finance/Accounting
 • Accounting history within another Asian Country

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพบัญชี และ การเงิน
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

15 hours ago

 

Applied
 • Finance, Accounting, Management Level
 • CPD license
 • Insurance

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior Finance and Accounting Officer
 • Preparing vouchers (payment, receipt, journal, etc
 • VAT, Tax, Asset

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ
 • 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ

15 hours ago

 

Applied
 • จัดการงานด้านเอกสารของฝ่าย
 • รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บฐานข้อมูล
 • จัดทำรายละเอียดประกอบข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

15 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • Thai male/female, age between 35-45 years
 • Degree in Accounting/Financial
 • Good Command in written and spoken English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
 • มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ
 • ซื่อสุย์

15 hours ago

 

Applied
 • At least bachelor degree, prefer master degree
 • 8 - 10 years experience in in a Trading
 • Good planning and outstanding skills

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้

15 hours ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 28-35 years old
 • 5-7 years working experience in Accounting
 • Good command of English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting,Analyze data
 • Finance
 • collection,บัญชี .การเงิน

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การบริหารระบบบัญชีและการเงินในองค์กร
 • ดูแลงานบัญชีและการเงินของบริษัท
 • วางระบบงบประมาณของบริษัท

25-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality ,age over 33 years
 • At least 10 years' in Accounting.
 • At least 4 years’ experience in supervisory level.

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 24 - 35 ปี , มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-17:30

25-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • กำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์
 • วางแผนและควบคุมการใช้เงิน
 • วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 -35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวเครื่องกล
 • มีประสบการณ์สายงานบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience accountant with CPD license
 • Knowledge of double taxation treaty
 • Handle other admin. tasks also

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

25-Apr-17

 

Applied
 • จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing all financial and management accounting
 • Preparing and controlling company budget
 • Performing analysis of financial data

25-Apr-17

 

Applied
 • วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป และ/หรือเชื่่อว่ามีศักยภาพ
 • การศึกษาด้านการบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง

25-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์และทักษะการเป็นหัวหน้า
 • ปิดงบภายในและจัดทำรายงานบัญชีบริหาร

25-Apr-17

 

Applied
 • Certified Public Accountant (CPA),CPD license
 • Strong systems, process and best practices experie
 • Good command of both written and spoken in English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting , Finance.
 • Good understanding of ERP (SAP is an advantage).
 • Very good English communication skills.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in related field
 • Experience in relevant fields at least 1 years
 • Good command of English, both spoken and written

25-Apr-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Holding CPA certification
 • Experience from Banking/Telecom

25-Apr-17

 

Applied
 • responsible for all accounting functions
 • AP, AR, cash flow forecasts and cash management.
 • 10 years of experience in finance and accounting

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.