• วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

4 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in SAP System FI, CO
 • Degree in either AIS,MIS or related to IT solution
 • Decent English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or master's degree in accounting, business
 • Several years of experience in a business
 • Leadership skills, interpersonal skills

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานและฐานข้อมูล
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

13 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรี-สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงินมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-10 ปี ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคาร

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีทางด้าน Process Improvement
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficient in English and Thai
 • Able to work under pressure
 • Basic knowledge of accounting

22 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ชุดยูนิฟร์อมพนักงาน

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and reconcile month/year-end closing
 • Responsible for Tax, VAT, Withholding Tax duties
 • Responsible for fixed assets control, report, GL

22 hours ago

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

22 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท บัญชีการเงิน
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งภาษี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

22 hours ago

 

Applied
 • พูดภาษาจีนได้
 • อ่านภาษาจีนได้
 • เขียนภาษาจีนได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-27ปี
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

22 hours ago

 

Applied
 • Masters degree or higher in Finance, Accounting
 • Having 5-10 years of work experience in F&A
 • Strong Finance and Account Management

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ(ปี) 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 29 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • 10 years+ in accounting field
 • 5 years+ in accounting managerial level
 • CPA/ CPD are a must / Location : Rayong

22 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

22 hours ago

 

Applied
 • International Company
 • Great Career Path
 • Good Salary and Benefit

19-Jul-17

 

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Minimum 4 years of experience
 • Fluent in both Thai and English

19-Jul-17

 

Applied
 • Financial Reporting
 • Experience in external audit from big 4
 • Salary up to 130K

19-Jul-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • 7 years of direct experience in finance
 • Have knowledge of generally accepted of accepted
 • Attention to details with data accuracy

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Manager - Finance & Accounting
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
 • บัญชี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Bachelor or Master's Degree in Finance, Accounting
 • 8 years of experience in Finance and Accounting

19-Jul-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป, ปริญญาตรีบัญชีการเงิน
 • มีความรู้ทางการจัดทำบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี, ใช้ MS Officer ได้ดี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Good numeral skill
 • Good English communication skill
 • Honestly and have a love for precious items

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี-การเงิน

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.