• วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • เคยผ่านงานด้านลูกหนี้

6 hours ago

 

Applied
 • To grow with one of the fastest growing firm
 • To work with excellent people
 • Working location is very convenient

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to cooperate with top management
 • Grow yourself by being highly responsible position
 • Opportunity to work at famous Japanese company

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษามัธยม 6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความรู้ทางบัญชีเบื้องต้น

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • Admin officer, Purchasing officer

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในงานบัญชี เข้าใจระบบเอกสาร

6 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality aged between 30 - 35 years
 • 5 years’ experience in Accounting and Admin HR
 • Evaluation of Inventory, Cost Accounting

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

20 hours ago

 

Applied
 • Female,Thai nationality, age 23 - 28 years old
 • Bachelor 's Degree in accounting
 • 2-5 years related working experience

22-Feb-17

 

Applied
 • พัฒนาทักษะด้านบัญชี และการขาย
 • สินค้าทันสมัย มีหลากหลายรูปแบบ
 • เลือกเวลาเข้างานเองได้ และสวัสดิการอื่นๆ

22-Feb-17

 

Applied
 • ใช้ Ms.office ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ ความสามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ผู้ช่วยบัญชี จัดเตรียม จัดเก็บ เอกสารบัญชีและภาษี

22-Feb-17

THB10k - 16k /month

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 24-29
 • To support for VAT report (Input & Output)
 • 1 - 3 years working experience in Accounting

21-Feb-17

 

Applied
 • to work with warm small company and grow up
 • to utilize your knowledge to make the company
 • to learn Japanese company business

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่ำ 1 ปี
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ละเอียด รอบคอบ ชอบความสำเร็จและก้าวหน้า

21-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • Office (Excel, Word) ได้
 • หากใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • คีย์ข้อมูลทางบัญชี ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • จบด้านบัญชีหรือมีประสบการณ์งานด้านบัญชี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี
 • วุฒิปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบและอดทน สูง, มนุษย์สัมพันธ์ดี

21-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้า
 • สรุปตัวเลขยอดขาย
 • สรุปตัวเลขสต๊อกสินค้า

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีต่าง ๆ

21-Feb-17

 

Applied
 • 2 years of experience using the SAP – SI module
 • 5 years of experience in handling Accounting, Tax
 • Bachelor’s Degree in Accounting. Aged 30–40 years

21-Feb-17

 

Applied
 • 1-2 years' experience working in Accounting Admin
 • ส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ info@thecameramaker.com
 • -

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี / ธุรการบัญชี

20-Feb-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 ถึง 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี ปวช.
 • มีความซื่อสัตย์

20-Feb-17

 

Applied
 • ธุรการบัญชี
 • Accounting
 • Administration

20-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Work in Japanese manufacture company
 • Opportunity to learn Japanese company business
 • Opportunity to work in New set up company

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้
 • ณ์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง หรือ ชาย อายุ ประมาณ 22-30 ปี
 • การศึกษา: ปวส,ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบ ปวส. - ป.ตรี
 • ทำเอกสารวางบิล รับเช็ค
 • ดูเครดิตลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวกับลูกค้า

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Issue invoice and receipt
 • File the accounting document.
 • Send the letter to clients.

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี (บัญชี )
 • มีความอดทน สะดวกในการเดินทาง
 • ทัศนะคติดี มีความรับผิดชอบ

18-Feb-17

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
 • ตรวจสอบและเก็บรวมรวมข้อมูลด้านบัญชี
 • งานเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเปิดใบกำกับภาษี

18-Feb-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาการบัญชี ,การจัดการ
 • รู้เรื่องระบบการทำบัญชีเบี้องต้น

17-Feb-17

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Accounting & Admin Mgr.
 • Office Administration Mgr.

17-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

17-Feb-17

 

Applied
 • Administrative
 • Accounting
 • Customer Service

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

17-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female 33-45 yr old with degree in accounting
 • 5 yrs exp. in shipping business is a plus
 • Good command in English

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Proficient with MS Excel and computer software
 • Good mathematical and analytical skills

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความตั้งใจ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สอนได้และพร้อมเรียนรู้งาน
 • สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

15-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting & Admin Manager
 • Accounting Manager
 • Admin & Accounting Mgr.

13-Feb-17

 

Applied
 • BA in Accounting
 • Exp. in managing a small office (Acc,Admin,Hr)
 • Good command in English

25-Jan-17

 

Applied
 • Male /Female age between 33-45 years old
 • Able to perform fullset of accountant and admin
 • Good command in English

24-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.