• ปริญญาตรี ชำนาญ-Excel/Word-พักอาศัยบนเกาะเสม็ดได้
 • ประสบการณ์>1 ปี-ขับรถยนต์ได้-มีจักรยานยนต์ส่วนตัว
 • เงินเดือน 20K หยุด 6d/mo. ที่พัก รักษาพยาบาลฟรี

3 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ชำนาญการใช้ Excel, Word
 • สามารถทำบัญชีด้วยโปรแกรม Excel ได้

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Accounting
 • Experience in Accounting and Audit are advantage
 • Good command of spoken and written English

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว รถยนต์หรือจักรยานยนต์

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35ปี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถ ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้

23-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (1 อัตรา)
 • ความรู้ความชำนาญจัดการเอกสารทางบัญชี
 • -

22-Oct-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศหญิง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 • ซื่อสัตย์และมีใจรักการบริการ

21-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to cooperate with top management
 • Opportunity to grow yourself
 • Opportunity to make use of accounting skill

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or master degree in Accounting
 • Minimum 2 years of experience in accounting
 • Good command in English

21-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น Quotation, Invoice, ใบวางบิล
 • ทำภาษีบริษัทส่งประจำเดือน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านธุรการบัญชี การเงิน

21-Oct-16

 

Applied
 • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารทางบัญชีในออฟฟิศ
 • จัดทำค่าใช้จ่ายภายในบริษัท Petty Cash
 • จัดทำรายงานภาษีรายเดือนต่าง ๆ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • ลงบันทึกงานประจำวันของพนักงานเก็บบัญชี
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

20-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.การบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถวางแผนทางด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26-35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านภาษี บัญชี, ธุรการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

20-Oct-16

 

Applied
 • Bonus, Group Insurance, Social Ins, Annual Leave
 • Imported Industrial Products Provider Company
 • At least 5 years exp. Accounting and Finance

19-Oct-16

 

Applied
 • ออกบิลใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบวางบิล
 • ทำเอกสารใบสำคัญรับตามรอบ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in accounting
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Good command in English both written and spoken

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,บัญชี,
 • มีทักษะการประสานงานได้ดี มีความรับผิดชอบสูง

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :20 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานภาษีซื้อ-ขายรายเดือน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส
 • จบระดับปวชขึ้นไป (หญิง)

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • บัญชี ธุรการ คลินิคความงาม
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 3 ปี

18-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • Managing financial accounting, monitoring
 • Leading the Admin team and driving improvements
 • Preparing and reviewing detailed budgets

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจนับและทำรายงานสต็อกคงเหลือประจำเดือน
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป ทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบครอบ รักงานเอกสาร

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.