• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน38 ปี ,ประสบการณ์ในการทำงาน1 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชี

1 hour ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร เป็

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

20-Feb-17

 

Applied
 • มีความรู้ในงานด้านบัญชี / การเงิน เป็นย่างดี
 • มีพื้นฐานในงานด้านบัญีชี / การเงิน
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

18-Feb-17

 

Applied
 • โทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการรับชำระเงิน
 • การออกเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
 • การบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย

17-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 - 2 ปี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years work experience in Financial and Accountin
 • Female Age 23 years old up.
 • Good command in English

17-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้

16-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Female only, 25-32 years old
 • degree in accounting or related
 • 2 years experience in related position

16-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

16-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ
 • บัญชี-การเงินรับ-จ่าย ออกบิลขาย บิลซื้อและบิล
 • ปวช.การบัญชี หรือการเงิน ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

16-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 -35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวเครื่องกล
 • มีประสบการณ์สายงานบัญชี-การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำภาษี ภงด1,3,53 รายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับวางบิล จ่ายเช็ค หักภาษี ณที่จ่าย

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 3-5 yrs. experience in audit firm & consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experience

15-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • เปิด Invoice /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
 • จัดทำเอกสารบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบ ภพ.30 , ภงด.1 , 3

15-Feb-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ - จ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • experience from hire purchase is perfect
 • have knowledge about the SUN system
 • have knowledge about the AS400

11-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.