• เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือการเงิน
 • ทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconcile)
 • มีความรู้ในการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 5 years exp. in verify cash flow project
 • Exp. in Advertising or Digital Agency is a plus.
 • Exp. Ex-Audit (Big Firm) will be advantage

26-Oct-16

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลงานด้านการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานนำส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน Accounting หรือ Finance
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการรับและจ่ายเงิน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30ปี
 • การศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีปิดงบการเงิน
 • บันทึกบัญชี และจัดทำรายละเอียดประกอบงบ

26-Oct-16

 

Applied
 • ออกใบเสร็จ/งานการเงินจ่ายและรับ ดูสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรอบคอบในการทำงาน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

25-Oct-16

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ละความเข้าใจทางด้านงานบัญชี และภาษี

25-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • บันทึกเงินสดย่อย
 • ทำใบสำคัญรับจ่าย

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานผอ.สายการเงินและบริหาร
 • วุฒิ.ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชี / การเงิน

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. แต่มีประสบการด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะสามารถบริหารจัดการงานได้ด้วยตัวเอง

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Ability of English communication skills
 • Ability of SAP application is a plus

25-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for Accounting function.
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี เกี่ยวกับงานด้านบัญชี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรายวัน รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ออกบิลให้ลูกค้า พร้อมทำรายการปรับปรุงต่างๆ
 • จัดทำเงินทดลองจ่าย ตรวจสอบยอดจ่าย ยอดลูกหนี้

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณื 1 ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับชำระค่าเบี้ยประกัน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเอกสาร สปส. ภงด.3,53 ภงด.1 ก, อส 4 ข
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สรุปใบเสร็จ ภาษีคงเหลือ

24-Oct-16

 

Applied
 • Senior Account, experience with good salary
 • Bachelor’s degree in accounting OR equivalent
 • A minimum of 3 year experience in accounting or fi

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย / อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี

21-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี2 ปี ขึ้นไป
 • ดำเนินการการรับ-จ่ายเงินสดและเช็ค

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ หญิง หรือ ชาย / อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ลงบัญชีตั้งหนี้ ลงรายรับรายจ่าย จัดทำภาษีและ ภงด

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี "ด่วน"
 • รักความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี
 • พร้อมทำงารเป็นทีม สนใจติดต่อด่วน

15-Oct-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

13-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.