• มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม และโบนัส
 • เดินทางด้วยมีรถไฟฟ้าใต้ดินสะดวก สถานีลาดพร้าว

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 0-3 years of relevant experiences
 • Prioritize and organize multiple tasks
 • Good command of English and computer literacy

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

17 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี-การเงิน 0-1 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน30 ปี
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี-การเงิน Stock

24-May-17

 

Applied
 • ืทำงานเป็นทีม
 • การทำงานผูกพัน พี่ - น้อง
 • นำเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย วางบิล
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรม CD-Organizer

24-May-17

 

Applied
 • การศึกษาจบปริญญาตรีบัญชี
 • ประสบการณ์ ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึง โปรแกรมทางบัญชี

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง , ชาย อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
 • ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ประสบการณ์บัญชีและการเงิน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

23-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

22-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • Accounting & Financial experience
 • VAT & TAX background management
 • Monthly closing (P&L)

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ
 • 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ

22-May-17

 

Applied
 • จัดการงานด้านเอกสารของฝ่าย
 • รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บฐานข้อมูล
 • จัดทำรายละเอียดประกอบข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

22-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

22-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

19-May-17

 

Applied
 • เคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี และภาษีเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Word / Excel และ Express ได้ดี

19-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชี
 • ทำภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

19-May-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

16-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 24 - 35 ปี , มีประสบการณ์ 1-3 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ปฎิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30-17:30

16-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

09-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.