• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือบัญชีต้นทุน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน Cost Accounting

8 hours ago

 

Applied
 • Ages 25-32 years
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • At least 5 years of experience in accounting

8 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชี
 • ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในสมุด
 • จัดทำ ยื่นแบบและตรวจภาษีของบริษัทฯ

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการเงิน หรือ บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ระบบ SAP
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience as Accountant
 • Report to Thai Manager
 • can walk from BTS or MRT Silom lines

8 hours ago

 

Applied
 • Experience in accounting or finance
 • Hands on experience in using Biz Velocity program
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance.

15 hours ago

 

Applied
 • 6 years of working experience
 • 2 years in cost accounting.
 • Degree in Accounting, Financial

15 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of import and export
 • 3 + years accounting experience in a manufacturing
 • Supervision of the accounts receivable

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • budget control
 • financial and performance report
 • kpi

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree's In Accounting.
 • Have experience 2 years up in Accountant
 • Good command of English

17 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Thai National, female. Age Between 25 - 28 years.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting from a recognized
 • Holds a Bachelor's or Master's degree in Account
 • At least 10 year-experience in Accounting and Fina

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA in accounting/finance with good English
 • 5 years of experiences in GL accounting
 • Thai Accounting Law, Thai Tax Law, BOI, VAT, GAAP

18 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New type of business in Thailand (no competitor)
 • Stable and potential to grow up in Thailand
 • Evaluation bases on real performance of individual

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 38 ปี
 • ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชีจากสภาวิชาชีพ

22 hours ago

 

Applied
 • Monitoring inventory transactions
 • Costing transactions
 • Maintain and check the project expenditures

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 2 years up in Accountant

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 3 years up in Accountant

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher degree in accounting field
 • 5 years of experience in accounting payable
 • Experience in doing financial statement

21-Oct-16

 

Applied
 • account payable
 • ERP system
 • voucher

21-Oct-16

 

Applied
 • accountant
 • tax
 • account recievable

21-Oct-16

 

Applied
 • account payable
 • ERP system
 • บัญชีลูกหนี้ , Account recievable

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Fully responsible for G/L and Reporting
 • Perform balance sheet reconciliations
 • Multi-tasking and hands on type of person

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage and review the Balance Sheet reconciliation
 • Perform daily and monthly bank reconciliation
 • Reconcile all other account in Balance sheet

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-28 ปี จบบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อยสองปี
 • เคยทำงานบัญชีต้นทุนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in accounting.
 • Review Vat ,withholding tax and PND 50, 51.
 • Experience in retails shop is preferable.

21-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting.
 • Be able work under pressure.
 • Fair English communication skill.

21-Oct-16

 

Applied
 • finance accounting
 • finance report
 • accounting audit

21-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to utilize accounting skills and grow
 • opportunity to grow in Japanese well-known company
 • opportunity to learn specific accounting skills

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Oct-16

 

Applied
 • 3 years of experience in general accounting,
 • general ledger, reconciliation of account
 • Experience in doing monthly closing

21-Oct-16

 

Applied
 • Age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master in Accounting
 • At least 6 years’ experience in accounting field

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • คำนวณต้นทุนการผลิตการปันส่วนค่าใช้จ่าย
 • วางแผน จัดทำ ตรวจเช็ค บันทึกบัญชีวัตถุดิบต่างๆของโ
 • จัดทำรายงานและเคลมภาษีสรรพสามิตส่งหน่วยงานราชการ

21-Oct-16

 

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 3 years hands on experience in accounting
 • Knowledge of Thai and Chinese accounting rules
 • Chance to be a core management team member

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 6 years of work experience in a related field
 • Male or female, aged 28 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Accounting or Finance/Positive Attitude
 • Good command in English
 • Knowledge in SAP is an advantage

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience 5 years in BOI, Costing and Accounting
 • Have CPD License & Can Register CPD for Company

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิกากศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปใน สาขาบัญชี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความขยันและพร้อมจะโตไปพร้อมกับบริษัท

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or higher degree in Accounting field.
 • Strong analytical costing, monthly closing finance
 • Ability to work well under pressure.

21-Oct-16

 

Applied
 • Costing Accountant
 • Calculated cost of daily waste
 • Prepare daily waste report and analysis.

21-Oct-16

 

Applied
 • skill in property management software
 • accounting for Condominium Juristic Person
 • can communicate in English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 2 years work experience
 • Good skill in Microsoft Excel and Microsoft Word

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.