• จัดทำเอกสารซื้อ-ขาย, เอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • งานธรุการทั่วไปและงานจัดซื้อ
 • การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายชำระสินค้า

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1-2 ปี ภาษาอังกฤษดี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้ มีความละเอียดรอบคอบ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 4 years of experience in SAP GL accounting
 • Good command of English

12 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experiences in accounting
 • Good command of spoken and written English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 year experience in full set of Accounting
 • Good command of English, Pharmaceutical is prefer
 • 40 - 60k

12 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work in such a big well known Japan
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A degree in accounting with accounting
 • 2-5 years of corporate accounting
 • Experience with monthly and annual

12 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in accounting tasks

12 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

12 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • Able to work independently
 • Computer literacy including word and excel.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • cost accountant
 • japanese automotive business
 • lat krabang

20 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

26-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Exciting opportunity to join a regional MNC
 • Work life balance and flexible work hours
 • Great location, next to BTS station

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำงบการเงิน งบดุล กำไร ขาดทุน
 • จัดทำและกระทบยอดรายละเอียดบัญชี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 3

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานภาษีซื้อ-ขายรายเดือน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส
 • จบระดับปวชขึ้นไป (หญิง)

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

26-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

26-Oct-16

 

Applied
 • Mainly in G/L , review AP/ AR transactions
 • Tax filing and accounts reconciliation
 • Month end closing and reporting

26-Oct-16

 

Applied
 • ตรวจสอบข้อมูล บันทึกรายการ ทำรายงาน ติดต่อลูกค้า
 • 22-28 ปี/ป.ตรี การเงิน บัญชี การจัดการ สารสนเทศ
 • ใช้ Excel ได้ดี

25-Oct-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านบัญชีบริษัทขาย
 • เพศหญิง อายุ 32 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลงานด้านบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Accounting.
 • Perform tasks in GL, AR, AP and Fixed Assets
 • Prepare all tax processes such as VAT,

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

25-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • โอกาสความก้่าวหน้า
 • ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี การเงิน
 • 35,000- 40,000

25-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Female / Male, age 22 - 32 years old
 • 0-5 years experience as Accountant in Trading
 • near BTS Silom Lines or BTS Sukhumvit Lines

25-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

25-Oct-16

 

Applied
 • งานบัญชี เช่น โทรทวงหนี้ลูกค้า
 • นับสต็อค หน้าร้าน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

25-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

25-Oct-16

 

Applied
 • 0-2 years experience
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

25-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านปิดบัญชีและปิดงบการเงิน 3 ปี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จบัญชีได้ เช่น Expree , Mac-5

25-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี ตั้งใจทำงาน

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิงอายุ ระหว่าง 27 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ขั้นต่ำ ปริญญาตรี
 • รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

24-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge of Navision as ERP system
 • 3 years of relevant experience in accounting
 • Diploma in Accounting from recognized institution

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • Welcome fresh graduate in Accounting
 • Good excel with cost accounting knowledge

24-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.