• เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review, approve and post journal entries
 • Operate the month end close process
 • Reconciliation of VAT, tax and others accounts

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Accounting license is required
 • Can manage consolidated financial statements

2 hours ago

 

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

2 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work in good location
 • An opportunity to work in one of the leading
 • An opportunity to join at early stage

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor/Master’s Degree in Accounting or Financ
 • Female, age between 25– 35 years
 • At least 3-5 years experience in Accounting

2 hours ago

 

Applied
 • Experienced in the related field.
 • Knowledge of QuickBooks and XERO
 • Management Experience

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จัดทำเอกสาร และลงบันทึกบัญชี ทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน
 • สามารถปิดงบได้วิเคราะห์ได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

2 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชีด้านรายรับ
 • มีความรู้เรื่องการจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coordinate and manage the financial statements
 • Supervise monthly, quarterly, and yearly closing
 • Minimum of 5 years working experience in Finance

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

9 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting closing activities
 • Drive and improve inventory accuracy
 • Prepare the monthly report

11 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น EXPRESS ได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้

24-Jan-17

 

Applied
 • Account Receivable
 • Cashier
 • SAP

24-Jan-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

24-Jan-17

 

Applied
 • Thanon Vibhavadi Rangsit
 • accounting manager
 • cpd licence

24-Jan-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Electronic parts Automotive
 • General Accounting
 • AP, AR, VAT Tax

24-Jan-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รายงาน ด้านบัญชีด้านจ่าย (A/P)
 • บัญชีด้านจ่าย /เจ้าหนี้
 • บัญชีจ่าย-เงินสดย่อย

24-Jan-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • 6 – 7 years experience’s in accounting
 • Have experience in Accounting Office

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Senior Accountant & Finance & HR
 • Good command English
 • female only

20-Jan-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong analytical skill
 • Bachelor or Master in Accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

 

Applied
 • Have experiences in international taxation
 • Liaise and negotiate with tax authority and audito
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี งบดุล 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ : ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Minburi

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.