• ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

5 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting from a recognized
 • Holds a Bachelor's or Master's degree in Account
 • At least 10 year-experience in Accounting and Fina

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • 1-3 years of experience in Accounting
 • Thai National, female. Age Between 25 - 28 years.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • File documents and data entry
 • Prepare withholding tax certificates
 • Prepare payment vouchers

5 hours ago

 

Applied
 • จัดเก็บและรวบรวมเอกสารทางบัญชีในออฟฟิศ
 • จัดทำค่าใช้จ่ายภายในบริษัท Petty Cash
 • จัดทำรายงานภาษีรายเดือนต่าง ๆ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

5 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี-การเงิน / สต๊อคสินค้า
 • งานด้านการเตรียมเอกสารเบิกจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี -การเงิน เศรษฐศาสตร์

5 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, หรือสาขาบริหารงานจัดการ
 • สามารถทำบัญชีได้ หรือทำทางด้านตัวเลขทางบริหาร
 • มีความสามารถใช้ Adobe Photoshop

5 hours ago

 

Applied
 • งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work for the most famous spring company
 • to utilize and brush up your accounting and admin
 • to work in the convenient location (Asok)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax
 • Good command of Excel and SAP

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารซื้อ-ขาย, เอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • งานธรุการทั่วไปและงานจัดซื้อ
 • การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายชำระสินค้า

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Any gender/ Age: 30-39
 • Good command of English
 • Work hours: Mon-Fri (No OT)

27-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 4 years of experience in SAP GL accounting
 • Good command of English

27-Oct-16

THB35k - 55k /month

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

27-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experiences in accounting
 • Good command of spoken and written English

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 year experience in full set of Accounting
 • Good command of English, Pharmaceutical is prefer
 • 40 - 60k

27-Oct-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degreeor higher in Accounting
 • Min 5 years of exp.in auditing or accounting
 • Solid background in accounting policies, costing

27-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to work in such a big well known Japan
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • A degree in accounting with accounting
 • 2-5 years of corporate accounting
 • Experience with monthly and annual

27-Oct-16

 

Applied
 • Thai national, age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in accounting tasks

27-Oct-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

27-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • Able to work independently
 • Computer literacy including word and excel.

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, only Female, age 23 - 26 years
 • 1 - 4 year experience as Accounting
 • Good command in English

26-Oct-16

 

Applied
 • cost accountant
 • japanese automotive business
 • lat krabang

26-Oct-16

THB30k - 45k /month

Applied
 • Over 3-year Accounting experience
 • Excellent communication skills in Thai and English
 • Additional language skill is an advantage

26-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age between 26– 30 years old
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Over 3 years of experience in Accounts Payable

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, only Female, age 23 - 26 years
 • 1 - 3 year experience as Accounting
 • Salary start 22 - 25 K+ Bonus and Many Allowances

26-Oct-16

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Stock Controller

26-Oct-16

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
 • ทำการติดตามจัดเก็บหนี้ที่ครบตามกำหนด
 • จัดทำใบสำคัญรับเงิน (Receive Voucher)

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / อายุ 22-30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการเจราต่อรอง การจัดเก็บหนี้กับลูกหนี้ได้

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

26-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Exciting opportunity to join a regional MNC
 • Work life balance and flexible work hours
 • Great location, next to BTS station

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 3

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.