• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ:ชาย ,หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

11 hours ago

 

Applied
 • ทำงานโดยตรงกับเจ้าของกิจการ
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าสูง
 • ทำงานเป็นทีม

21 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานใกล้ชิดเจ้าของกิจการ
 • มีโอกาสและความก้าวหน้าในงานสูง
 • ทำงานเป็นทีม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • GL Accountant
 • exp. in GL reconciliation
 • Excel , SAP

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AP Transaction
 • Withholding Tax, payment
 • Month End closing,

21 hours ago

 

Applied
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ / หัวหน้างาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที

21 hours ago

 

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • 6 – 7 years experience’s in accounting
 • Have experience in Accounting Office

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax

21-Jan-17

 

Applied
 • Hand on experience in ERP SAP/ ACCPAC.
 • Qualified accountant (CPA, CGMA, CA, etc.)
 • Prepare and maintain accurate financial accounting

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Senior Accountant & Finance & HR
 • Good command English
 • female only

20-Jan-17

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงิน และสรุปรายงานความเสี่ยง
 • เข้าใจWork Flow,Document Flow โดยอ่านและเขียนได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบริหาร หรือตรวจสอบ 3 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • Strong analytical skill
 • Bachelor or Master in Accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-5 years’ experience in receivable or payable
 • Excellent command of Computer specially Excel

20-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for overall financial and accounting
 • Maintain a record of all official invoices, bank
 • Male/Female age between 21-30 years

20-Jan-17

 

Applied
 • work with one of the biggest trading company
 • work and train oversea, gain valuable perspective
 • gain benefit from exceptional offered welfare

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Have experiences in international taxation
 • Liaise and negotiate with tax authority and audito
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี งบดุล 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • Experience in A/P and G/L field.
 • Familiar with SAP would be advantage.

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ / หัวหน้างาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที

20-Jan-17

 

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Minburi

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 29-35 years old.
 • Bachelors or Master’s Degree
 • Good English communication skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20-Jan-17

 

Applied
 • accounting manager
 • Excel and access
 • cpd

19-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • รับวางบิล-จ่ายเช็ค
 • บันทึกบัญชีการจ่ายชำระหนี้ (ใบสำคัญจ่าย ,ตั้งหนี้)
 • จัดเก็บเอกสารการจ่ายชำระเข้าแฟ้ม อย่างเป็นระบบ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. สาขาบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.