• ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

18-Feb-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ต้องมี่รหัสผู้ทำบัญชี ( CPD ) เท่านั้น
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

18-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor of Accounting
 • Experience in GL, AP, Fixed Asset
 • Experience in WHT, VAT

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in accounting
 • 3-5 year experience in finance position
 • An experience within the automotive

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • งานธุการด้านบัญชีทั้งหมด
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • มีประการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ปวส. สาขาการบัญชี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

17-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • 2-3 years relevant experience
 • Good command of both spoken and written English

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle for Custom duty and shipping cost
 • Perform account reconciliation
 • Provide responsible expense analysis

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28ปีขึ้นไป
 • เปิดบิลขาย ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT
 • เพศ หญิง อายุ > 20 ปี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting/Finance
 • To handle VAT report (input tax)
 • understanding on related tax matters (W/H Tax,VAT)

15-Feb-17

 

Applied
 • 5 years’ experiences in general accounting
 • Good knowledge of tax accounting is an advantage
 • Good command of English

15-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานได้ดี

15-Feb-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี

14-Feb-17

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

14-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • Special Skill Computer skill , Oracle , Excel
 • Prepare detailed account analysis

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiance Cash flow 3 Years.
 • Monitor cash in/out,planning the loan and repaying
 • Prepare cheque/transfer for payment as per invoice

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years in experience of Accountant or related
 • Bachelor's Degree in Accounting or related Subject
 • Fluent in spoken and written English language

13-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • 3-5 Years of Experience
 • Thai GAAP, Taxation, AR knowledge

13-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • degree in Accounting or relate field
 • 5 years experiences in costing, inventory control

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.