• จบ ป.ตรี บัญชี
 • ปิดงบบัญชีการเงินได้
 • ภาษี

51 mins ago

 

Applied
 • Fixed asset control
 • Operate full spectrum of accounting process
 • Coordinate with Revenue Department and Auditors

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • BA in accounting/finance with good English
 • 5 years of experiences in GL accounting
 • Thai Accounting Law, Thai Tax Law, BOI, VAT, GAAP

28-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวช, ปวส ปริญญาตรี
 • มีทักษะความรู้ทางด้านบัญชีที่ดี

28-Oct-16

 

Applied
 • Age between 35-45 years old
 • Bachelor or Master in Accounting
 • At least 6 years’ experience in accounting field

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี

28-Oct-16

 

Applied
 • to work for a manufacturing company in Rayong
 • An opportunity to work in a good atmosphere
 • An opportunity to utilize your accounting

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work for a manufacturing
 • An opportunity to work in a good atmosphere
 • An opportunity to utilize your accounting

27-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

27-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบขับขี่
 • บันทึกบัญชีเบื้องต้นได้

27-Oct-16

 

Applied
 • คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท
 • กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • - เพศ ญ/ช อายุไม่เกิน35ปี
 • - จบปริญญาสาขาการบัญชี
 • ติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

26-Oct-16

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลงานด้านการส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานนำส่งออกสินค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Minimun in vocation degree or equivalent.
 • in inventory transaction or AP function
 • Fair english in reading and writing.

26-Oct-16

 

Applied
 • Male or Female, 25 years old up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Demonstrated problem solving skill

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or related
 • 5-8 year experience in finance and account
 • Able to communicate well in English

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาการบัญชี
 • นำส่ง ภพ.30, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย

26-Oct-16

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • บันทึก/จัดทำเอกสารชำระหนี้ทั้งใน-ต่างประเทศ
 • ประสานงานวางบิล/รับเช็ค และเอกสารระบบัญชี

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ และออกไปวางบิลกับลูกค้า

25-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง , อายุ 24 - 28 ปี
 • ชายสูง 170 ซม. ขึ้นไป , หญิงสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี , สถิติ เท่านั้น

25-Oct-16

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

25-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ชำนาญ-Excel/Word-พักอาศัยบนเกาะเสม็ดได้
 • ประสบการณ์>1 ปี-ขับรถยนต์ได้-มีจักรยานยนต์ส่วนตัว
 • เงินเดือน 20K หยุด 6d/mo. ที่พัก รักษาพยาบาลฟรี

24-Oct-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
 • ชำนาญการใช้ Excel, Word
 • สามารถทำบัญชีด้วยโปรแกรม Excel ได้

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • การศึกษาระดับปวช.-ปวส.

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality, Female Only, Age over 30 yrs
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3 years. experience in Accounting function

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • การศึกษา: ปริญญาตรี
 • ไม่จำกัดอายุ

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาบัญชี - การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Oct-16

 

Applied
 • AR Accounting
 • Education Business
 • 20000 - 30000 THB

24-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.