• ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

21-Jul-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อัพเดท ยอดเงินคงเหลือประจำวัน, Jobคงค้าง
 • สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

21-Jul-17

 

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Cost Accoutant, 3 - 5 yrs experiences
 • Thai GAAP, SOX, ERP,Syteline Knowledge
 • US Manufacturing Environment

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 2-3 years’ experience in Accounts Payable
 • Experience in auditing will be an advantage

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • พูดภาษาจีนได้
 • อ่านภาษาจีนได้
 • เขียนภาษาจีนได้

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เบื้องต้น
 • จัดเก็บเอกสาร
 • วุฒิ ปวส. บัญชี

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years’ experience in GL
 • Big 4 CPA experience preferred
 • Strong knowledge of Thai Financial Reporting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge in Thailand Financial Reporting
 • Strong understanding of operation cycles
 • Solid knowledge of fixed assets management

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • At least 4 years of related experience
 • Good knowledge of accounting & taxation rules

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experience in AR accounting.
 • Have knowledge about fixed asset and customs

19-Jul-17

 

Applied
 • Good knowledge of WHT and input VAT.
 • Preparing the monthly Withholding Tax
 • Excellent interpersonal and negotiation skills.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 2-3 years’ experience in Accounts Payable
 • Experience in auditing will be an advantage

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years bookkeeping/accounting experience
 • English communication (very good to excellent)
 • proficiency in MS Office suite

19-Jul-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • 10 years experience in Accounting
 • 5 years experience in management
 • Bachelor's or Master degree in Accounting

19-Jul-17

 

Applied
 • GL general ledger
 • accounting
 • book closing

19-Jul-17

 

Applied
 • Strong knowledge in Thailand Financial Reporting
 • knowledge of fixed assets management
 • Running fixed asset depreciation

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

19-Jul-17

 

Applied
 • พนักงานบัญชีประจำ
 • งานด้านลูกหนี้
 • เงินเดือน ตามประสบการณ์

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance or related
 • 2-5 Years of Experience
 • Thai GAAP, Taxation, AP knowledge

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงินเท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

18-Jul-17

 

Applied
 • 4 year Bachelors Degree in accounting
 • At least 2 year experience in a manufacturing
 • Honest

17-Jul-17

 

Applied
 • Degree holder in Accounting or Finance
 • Qualified CPA, ACCA
 • Minimum of 4-5 years’ experience

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • รายได้ดี
 • งานมีความมั่นคง

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

17-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance.
 • At least 5 years experienced in Finance.
 • Good command in English (Spoken and Written).

17-Jul-17

 

Applied
 • Degree holder in Accounting or Finance
 • Qualified CPA, ACCA or its equivalent
 • Minimum of 4-5 years’ experience in inventory

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

14-Jul-17

 

Applied
 • Degree of Accounting
 • Minimum of 4-5 years’ experience in costing
 • Good command of English communication

12-Jul-17

 

Applied
 • Senior Accountant
 • US GAAP
 • Manufacturing

30-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.