• เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

23 hours ago

 

Applied
 • Male or female, aged 27 - 32 years old, Thai
 • Minimum Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 3 years of experience in Internal Audit.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการบันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย
 • สามารถทำ Blank Reconciliation ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษีเกี่ยวกับ (VAT,TAX,อื่นๆ)

21-Oct-16

 

Applied
 • Account and Reconcile , analyze , balance sheets
 • Preparation , management reports ,
 • Tax Accountant , oil and gas ,

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • บัญชีด้านรับและบัญชีด้านจ่าย
 • สามารถปิดงบการเงินได้ (บัญชีนิติอาคารชุด)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, หรือสาขาบริหารงานจัดการ
 • สามารถทำบัญชีได้ หรือทำทางด้านตัวเลขทางบริหาร
 • มีความสามารถใช้ Adobe Photoshop

21-Oct-16

 

Applied
 • งานธุรการ และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารรายงาน
 • จัดเตรียมเอกสาร และคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female 25-40
 • 1 – 5 Years for Accounting Staff
 • Bachelor’s degree in Accountancy / Finance

21-Oct-16

 

Applied
 • Responsible for GL and month end closing
 • Support Accounting Manager and ensure accounting
 • Coordinate with external parties such as bank

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 4 years of experience in SAP GL accounting
 • Good command of English

20-Oct-16

THB35k - 55k /month

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2 years working experiences in accounting
 • Good command of spoken and written English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 year experience in full set of Accounting
 • Good command of English, Pharmaceutical is prefer
 • 40 - 60k

20-Oct-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to work in such a big well known Japan
 • Opportunity to grow up in your career
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • A degree in accounting with accounting
 • 2-5 years of corporate accounting
 • Experience with monthly and annual

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai national, age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years' experience in accounting tasks

20-Oct-16

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

20-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Accounting
 • Able to work independently
 • Computer literacy including word and excel.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด / อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขา การบัญชี)
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูประบบ Accpac
 • ตรวจสอบเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ด้านบัญชีทรัพย์สิน ตรวจสอบ

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Verify the accuracy before paying to supplier
 • Ensure the payment are compliance with policy
 • at least 2-3 yrs experience in finance/accounting

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting experience
 • Trading and retail business
 • Good English

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

19-Oct-16

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Exciting opportunity to join a regional MNC
 • Work life balance and flexible work hours
 • Great location, next to BTS station

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 3

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานภาษีซื้อ-ขายรายเดือน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส
 • จบระดับปวชขึ้นไป (หญิง)

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

19-Oct-16

 

Applied
 • Mainly in G/L , review AP/ AR transactions
 • Tax filing and accounts reconciliation
 • Month end closing and reporting

19-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Accounting.
 • Perform tasks in GL, AR, AP and Fixed Assets
 • Prepare all tax processes such as VAT,

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Female / Male,Thai Nationality only.
 • Associate Degree Major in Accounting
 • 0-2 years experiences in accounting department

18-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • General scope and purpose,Supporting and assistant
 • General scope and purpose,Supporting and assistant
 • General scope and purpose,Supporting and assistant

18-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Female / Male, age 22 - 32 years old
 • 0-5 years experience as Accountant in Trading
 • near BTS Silom Lines or BTS Sukhumvit Lines

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

18-Oct-16

 

Applied
 • งานบัญชี เช่น โทรทวงหนี้ลูกค้า
 • นับสต็อค หน้าร้าน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.