• จัดทำเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลลงใน Excel และโปรแกรมทางบัญชี
 • ตรวสสอบความถูกต้องของเอสาร

20-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน 60,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี อย่างน้อย 6 ปี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ว.ส -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • **ด่วน มีเบี้ยขยัน/ ประกันสังคม/ สวัสดิการต่างๆ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารลูกหนี้ และจัดเก็บหนี้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ

17-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Can use Express program, Hold CPD(or can register)
 • 2-3 years of experience in Accounting

17-Feb-17

 

Applied
 • AP, AR, GL
 • good English speaking
 • Bangplee

17-Feb-17

 

Applied
 • BA/MA in accounting/finance with good English
 • Experience from international manufacturing
 • Leadership, flexible, supervision, reliable person

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced AP & GL
 • Good English & Express
 • Please send resume:inthiraporn.k@manpower.th.com

17-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare reconciliation account with supporting
 • Coaching subordinate staffs for both of Accounting
 • Review journal voucher of subordinate staffs

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • accounting
 • Phrapradaeng
 • SAP program

16-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

16-Feb-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

15-Feb-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

15-Feb-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Nakhonratchasima

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., อนุปริญญา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม word, excel, power point

06-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.