• พศหญิง อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรขึ้นไป(สาขาบัญชี)
 • เป็นผู้ที่ศึกษา,พัฒนาตนเองเสมอ

6 hours ago

 

Applied
 • Ensure that all-payable accounts are accurately
 • Monitor and review Account Payable
 • Support Tax Audit, internal audit, external audi

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 0-3 years of experience
 • taxation,bank reconciliation,monthly AP AR

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ability to maintain full sets of accounts.
 • Generating management account report, VAT
 • Handle office administrative duties.

6 hours ago

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Industry Leading MNC
 • Fast Career Growth
 • Dynamic and Engaging Culture

6 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Transport by BTS (Asoke station)
 • 5 days work
 • Long vacation

6 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years experiences in handling account payable
 • Experience is MNC
 • Good command in English

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1 to 2 years of accounting experience.
 • Welcome for new graduate

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • รับวางบิล,บันทึกข้อมูล
 • ยื่นภาษีภพ.30

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาบัญชี )
 • ประสบการด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี

6 hours ago

 

Applied
 • 3-6 years experience in accounting
 • QuickBooks
 • Very good command of English

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • accounting background with at least 5 years
 • Journal Voucher, Withholding tax, Receipt Voucher

20 hours ago

 

Applied
 • Candidates must possess at least Degree in Finance
 • Able to communicate in English in good level
 • Ability to meet deadlines

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Knowledge of related international tax and IFRS
 • Good in English writing and speaking

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female, age 25-30 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • 3 years experience in related field

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Experience in SAP system.
 • Good command of English.

28-Mar-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดำเนินการ ลงบันทึกทางด้านบัญชีให้มีความครบถ้วน
 • ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในด้านบัญชี และการควบคุมภายใน
 • ประสบการณ์ในระบบบัญชีสำเร็จรูป

28-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • High Vocational Certificate/ University
 • Self-motivated, fast learner and result - oriented

28-Mar-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี
 • บันทึกค่าใช้จ่าย , จัดเก็บบิล

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำเอกสารทางบัญชี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านAP หรือบัญชีต้นทุน

28-Mar-17

 

Applied
 • 50,000 -60,000 THB
 • CPA license
 • 3 years working experience in Accountant

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

28-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for monthly forecast/support quarterly
 • Monitor credit control
 • Manage in all accounting including fixed asset

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

28-Mar-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

28-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
 • จัดทำเอกสาร Refund เงินคืนบัตรเครดิตลูกค้า
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

28-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
 • จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค ( Voucher)

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 • จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร

28-Mar-17

 

Applied
 • ประสานงานในฝ่ายบัญชี
 • ดูแลงานเอกสารในฝ่ายบัญชี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป

28-Mar-17

 

Applied
 • Fast growing organisation
 • Great opportunity to progress quickly
 • Global MNC

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทัศนะคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้น
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และภาษีเบื้องต้น
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Able to Support creation of new markets
 • Able to create valuable social significance
 • Able to Communicate with medical sites

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in accountancy
 • Ensure all financial reporting deadlines are met
 • Good interpersonal, problem solving skill

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

28-Mar-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย
 • ปวส. - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบงานด้านเอกสารด้านบัญชี

28-Mar-17

 

Applied
 • AP Accountant
 • Account Payable
 • Account Receivable

27-Mar-17

 

Applied
 • English language skills
 • Handle full set of accounts, Income Statement,
 • Reconcile bank statement, VAT transactions

27-Mar-17

 

Applied
 • Fast response yet maintaining quality output
 • Good communication, Problem Solving Skills
 • Well-organized & ability to work under pressure

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 - 39 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานเป็นทีมได้ดี

27-Mar-17

 

Applied
 • Strong Connection with Food’s Big Industries
 • Be able to challenge the new things in Sales
 • Opportunity to work independently and fully utiliz

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control accounting and finance document
 • Sorting cheque and withholding tax received HSBC
 • Keeping vendor receipt payment voucher & filling

27-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for account closing monthly, quarterly
 • Understand clearly the impact of work
 • Supports budget, forecasting and management

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.