• จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯมาอย่างน้อย 2 ปี

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนาคู่มือและวางระบบงานต้นทุนของกลุ่มมิตรผล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี/โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-8 ปี ในการจัดทำและบริหารบัญชีต้นทุน

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality. Age 30 years
 • Degree's or Master Degree’s in Accounting
 • 5-10 years experience in accounting

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age between 27-32 years
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • 3 years experience in Internal Audit

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor of Secretarial / General Adminstration
 • At least know how to prepare reports, schedules
 • At least know how to prepare reports

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • boi
 • trading
 • japanese company

02-Dec-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • External/Internal Audit experiences are preferable
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • Male/Female age between 27-32 years

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรายได้, ค่าใช้จ่าย, ภาษี,
 • เพศหญิง, ชาย อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำรายงานภาษีซื้อ-ขายรายเดือน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กเพรส
 • จบระดับปวชขึ้นไป (หญิง)

02-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้
 • บัญชีเจ้านหนี้-ลูกหนี้ บัญชีต้นทุน

02-Dec-16

 

Applied
 • Mainly in G/L , review AP/ AR transactions
 • Tax filing and accounts reconciliation
 • Month end closing and reporting

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือบัญชีลูกหนี้ 10-12
 • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี - ป.โท

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree in accounting or ACCA or equivalent
 • 3-4 years of related working experience
 • Proficient in MS Office

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 25-40 years
 • Bachelor degree in accounting
 • Good command of English in both speaking

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

01-Dec-16

 

Applied
 • จบ ปวส.-ป.ตรี บัญชีการเงิน มีประสบการณ์ 2 ปี
 • ผ่านงาน รับ-จ่ายเงินสด, ทำเช็ค, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขได้

01-Dec-16

 

Applied
 • Leading bicycle and parts trading company
 • opportunity to brush up your overall accounting
 • Experience in using Microsoft NAV is a plus

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Produce grant financial reports
 • produce budget vs actual expenditure reports
 • update grants data in SAP

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

01-Dec-16

 

Applied
 • senior accounting
 • accountant
 • office admin

01-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Pharmaceutical or Healthcare Industry
 • Good knowledge of Navision
 • 40 - 70k

01-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

01-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีด้านจ่ายมา 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูประบบ Accpac
 • ตรวจสอบเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ด้านบัญชีทรัพย์สิน ตรวจสอบ

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • งานบัญชี เช่น โทรทวงหนี้ลูกค้า
 • นับสต็อค หน้าร้าน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

01-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • Minimum 2-3 year experience in the accounting
 • Good command of both written and oral English.

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting and CPA, ACCA or CPD
 • 4-5 year experience in the accounting field
 • Have a knowledge of Thai Revenue Code

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accountancy
 • Update and maintain accounting journals, ledgers
 • Ensure financial records in compliance

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

30-Nov-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

30-Nov-16

 

Applied
 • งานบัญชี เช่น โทรทวงหนี้ลูกค้า
 • นับสต็อค หน้าร้าน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

30-Nov-16

 

Applied
 • Supporting the accounting team concerning petty
 • Checking documents for payments, taxation
 • Handling invoice issuing and receipt transactions

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience in overall account
 • Experience in the accounting firm or audit firm
 • Good command of spoken and written English

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in the accounting firm or audit firm
 • At least 3 years of experience in overall account

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.