• ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Senior Accountant & Finance & HR
 • Good command English
 • female only

16 hours ago

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong analytical skill
 • Bachelor or Master in Accounting

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree or higher in Accountancy, auditing
 • Good command of written and spoken English
 • Experience in all fields of accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • Have experiences in international taxation
 • Liaise and negotiate with tax authority and audito
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Assist on Credit control / Account Receivable
 • Facilitate business performance reviews
 • Support all finance and accounting activities

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 28 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years of experience in Accounting

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี งบดุล 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มีทักษะ และความสามารถในด้านภาษีอากร

20-Jan-17

 

Applied
 • Accounting
 • Fixed Assets
 • MS Excel

20-Jan-17

 

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Minburi

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 29-35 years old.
 • Bachelors or Master’s Degree
 • Good English communication skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 26– 30 years old, Thai Na
 • Over 3 years of experience in Accounts Payable & P
 • Experience in accounting and taxation for factory

20-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • จัดทำ ตรวจทาน ใบกำกับภาษี งบพิสูจน์ยอดบัญชี

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

20-Jan-17

 

Applied
 • accounting manager
 • Excel and access
 • cpd

19-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • รับวางบิล-จ่ายเช็ค
 • บันทึกบัญชีการจ่ายชำระหนี้ (ใบสำคัญจ่าย ,ตั้งหนี้)
 • จัดเก็บเอกสารการจ่ายชำระเข้าแฟ้ม อย่างเป็นระบบ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Have a good accounting and tax knowledge
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Over 3 years of experience in Accounts Payable&

19-Jan-17

 

Applied
 • Have a good accounting and tax knowledge
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Experience in accounting and taxation

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • CPA, accountant, accounting, project accountant
 • GAAP, tax, payroll, GL, project accounting
 • AP, AR, treasury, auditing, auditor

19-Jan-17

 

Applied
 • Mainly in G/L , review AP/ AR transactions
 • Tax filing and accounts reconciliation
 • Month end closing and reporting

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

19-Jan-17

 

Applied
 • Open minded, flexible and responsible personality
 • Proficiency in English language
 • Experienced in accounting and finance

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Review, approve and post journal entries
 • Operate the month end close process
 • Reconciliation of VAT, tax and others accounts

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

18-Jan-17

 

Applied
 • Be a Thai National
 • at least 3 years Accounting experience
 • Hold a Bachelor’s Degree (major in accounting)

18-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • An opportunity to work in good location
 • An opportunity to work in one of the leading
 • An opportunity to join at early stage

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Accounting or Financ
 • Female, age between 25– 35 years
 • At least 3-5 years experience in Accounting

18-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • Good Command of Spoken/Written English
 • At least 3 – 5 years working experience
 • Bonus depend on KPI

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง และ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการบัญชี / บัญชีต้นทุน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1-3 years of experience
 • taxation,bank reconciliation,monthly AP AR

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

18-Jan-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.