• เพศหญิง มีประสบการณ์งานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี
 • ใช้ express ได้ ปิดงบเองได้

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • 5 year professional experience in GL, A/P, AR
 • Skill in Express program &Good command of English

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accountancy, auditing
 • Experience in all fields of accounting
 • Good command of written and spoken English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • จัดทำ ตรวจทาน ใบกำกับภาษี งบพิสูจน์ยอดบัญชี

24-Feb-17

 

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

24-Feb-17

 

Applied
 • Accounting Manager, month end closing, tax
 • Managerial Account, Bachelor Degree in Accounting
 • Audit, CPA, IFRS, GAAP, TAS. English

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

24-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการนำส่ง ภงด.
 • .จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารประจำเดือน

24-Feb-17

 

Applied
 • 7+ years of accounting/finance experience
 • Update standard costs in the bill of materials
 • In-depth experience in ERP manufacturing systems

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • 0-2 years of related experience
 • Ability to support a cross-functional management

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years in Senior Costing, Cost Accountant
 • Multinational Manufacturing Experience
 • Good in English

24-Feb-17

 

Applied
 • CPA, accountant, accounting, project accountant
 • GAAP, tax, payroll, GL, project accounting
 • AP, AR, treasury, auditing, auditor

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ขยันและตั้งใจทำงาน

24-Feb-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ: 20 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23-Feb-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Misc. related with accounting role
 • Provide regular finance forecasts
 • Chase payments & debtors

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accounting only
 • Experience in General Accounting above 3 years
 • Able to use Accounting Express, Business Plus.

23-Feb-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร
 • มีความสามารถจัดทำงบการเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • Accountant, Accounting
 • Internal Audit
 • Strong Analytical Skills

23-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age over 30 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Good command or spoken and written English

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จาก Audit Firm
 • ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถบริหารจัดการงานที่ทำได้ด้วยตนเอง

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong in all areas of Accounting, especialy AR AP
 • Been in Trading or Manufacturing
 • Good command in English for International Contact

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง – ชาย มีสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree on accounting
 • 5 years in accounting role experience
 • Experience with Freight forwarding/Logistics

23-Feb-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับดี
 • มีประสบการณ์ ระดับบริหารและควบคุมงานบัญชีประกันภัย
 • มีภาวะผู้นำ

23-Feb-17

 

Applied
 • Consolidation and Reporting
 • General Ledger
 • ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

23-Feb-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำเอกสารบัญชี
 • ปวส. - ปริญญาตรี การบัญชี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express

23-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

23-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีทั้งระบบอย่างน้อย 3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Control account payable and receivable
 • 5-10 years experience in accounting
 • Muangthongthani

22-Feb-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • SAP, Tax,
 • Contract
 • English

22-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or related fields
 • Female, Thai nationality, Age 27 - 36 years old
 • 3 - 5 years working experience in Accounting

22-Feb-17

 

Applied
 • Perform General accounting with journal voucher
 • Approving on account receivables for collection
 • Checking of Bank Guarantee

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงินการเงินรวม (Consolidate) งบกระแสเงิน
 • จัดทำงบประมานและวิเคราะห์ทางด้านต้นทุน
 • เขียนคำชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำงานประมาณการ ติดตามรวบรวมประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณและผลดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

22-Feb-17

 

Applied
 • Female, age 23 - 27 years
 • At least 1 years’ experience in Accounting
 • Bachelor’s degree in Accounting

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง เพศทางเลือก อายุ 21- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.