• ประสบการณ์การทำบัญชีภาษี/เงินเดือน/stock
 • อายุไม่เกิน30ปี เพศหญิง
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.บัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Cost accounting closing activities
 • Drive and improve inventory accuracy
 • Prepare the monthly report

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น EXPRESS ได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้

21 hours ago

 

Applied
 • Account Receivable
 • Cashier
 • SAP

21 hours ago

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21 hours ago

 

Applied
 • พนักงานบัญชี ช/ญ อายุ 25 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี – การเงิน อย่างน้อย 2 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • 0-2 years of related experience
 • Ability to support a cross-functional management

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thanon Vibhavadi Rangsit
 • accounting manager
 • cpd licence

21 hours ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Electronic parts Automotive
 • General Accounting
 • AP, AR, VAT Tax

21 hours ago

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รายงาน ด้านบัญชีด้านจ่าย (A/P)
 • บัญชีด้านจ่าย /เจ้าหนี้
 • บัญชีจ่าย-เงินสดย่อย

21 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s / Master's Degree in Englis
 • Thai Nationality, age not over 28 years
 • Business Administration,

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance or Accounting
 • Support all finance and accounting activities
 • Knowledge of SAP is an advantage

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience of at least 5 years in the accounting
 • Preparing monthly financial statements

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree on accounting
 • 3 years in accounting role experience
 • ERP / SAP or fully integrated systems usage

23-Jan-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Male, Female / Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Accountant field
 • experience in accounting field 2 year up

23-Jan-17

 

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบภาษีอากร, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

23-Jan-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ขยันและตั้งใจทำงาน

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง มีประสบการณ์งานบัญชี 3ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี
 • ใช้ express ได้ ปิดงบเองได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • 6 – 7 years experience’s in accounting
 • Have experience in Accounting Office

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jan-17

 

Applied
 • Any Gender / Age: 38-48
 • Be able to communicate in English (Fair-Good)
 • Bonus 4-6 months / Provident fund / etc.

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ ด้านบัญชี 5 ปีไป
 • เพศหญิง อายุ 32-40 ปี
 • การศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ : 17 - 25 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • Senior Accountant & Finance & HR
 • Good command English
 • female only

20-Jan-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong analytical skill
 • Bachelor or Master in Accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Accountancy, auditing
 • Good command of written and spoken English
 • Experience in all fields of accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • Have experiences in international taxation
 • Liaise and negotiate with tax authority and audito
 • Good command of English

20-Jan-17

 

Applied
 • Assist on Credit control / Account Receivable
 • Facilitate business performance reviews
 • Support all finance and accounting activities

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 28 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years of experience in Accounting

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ ชาย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี งบดุล 2 ปี ขึ้นไป

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • มีทักษะ และความสามารถในด้านภาษีอากร

20-Jan-17

 

Applied
 • Accounting
 • Fixed Assets
 • MS Excel

20-Jan-17

 

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Minburi

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 29-35 years old.
 • Bachelors or Master’s Degree
 • Good English communication skills

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
 • โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง อายุ 20-40 ปี

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.