• จัดทำเอกสารซื้อ-ขาย, เอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • งานธรุการทั่วไปและงานจัดซื้อ
 • การเบิกค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายชำระสินค้า

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • University degree in relevant field
 • Solid understanding of accounting processes
 • Ability to thrive in an international environment

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office

19 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สมุหบัญชี เพศ หญิง / ชาย อายุ 25 -35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีทั้งหมด
 • วางแผนควบคุมงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จัดทำรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม/รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯมาอย่างน้อย 2 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาโท
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบภายใน, บัญชีรายรับ รายจ่าย

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female age between 27-32 years
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • 3 years experience in Internal Audit

09-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • boi
 • trading
 • japanese company

09-Dec-16

THB20k - 25k /month

Applied
 • External/Internal Audit experiences are preferable
 • Minimum Bachelor’s degree in accounting
 • Male/Female age between 27-32 years

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชีรายได้, ค่าใช้จ่าย, ภาษี,
 • เพศหญิง, ชาย อายุ 22 - 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ :ชาย , หญิง อายุ(ปี) :23 - 30
 • ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) :1

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย , หญิง
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี): 3

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Review journal entries and reconciliations
 • Work closely with Operations or other departments
 • Review and record Fixed Assets transaction

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3 years’ of relevant work experience in Accounting
 • Experience in an E-Commerce environment

08-Dec-16

 

Applied
 • 3 years experience in Accounting
 • Good in English
 • Prefer Tax 3 ,53,54,36 experience

08-Dec-16

 

Applied
 • Degree in accounting or ACCA or equivalent
 • 3-4 years of related working experience
 • Proficient in MS Office

08-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting with CPA license
 • Consolidation experience preferred
 • Big Four Auditing experience is a plus

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หน้าที่รับผิดชอบในงาน ดูแลรับผิดชอบ บัญชีลูกหนี้
 • การศึกษา ปริญญาตรี(เทียบเท่า) หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี-38 ปี
 • ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft word, excel

08-Dec-16

 

Applied
 • Produce grant financial reports
 • produce budget vs actual expenditure reports
 • update grants data in SAP

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและเคยเป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

08-Dec-16

 

Applied
 • senior accounting
 • accountant
 • office admin

08-Dec-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Pharmaceutical or Healthcare Industry
 • Good knowledge of Navision
 • 40 - 70k

08-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • SAP (FI module-AP)
 • Fund Management, Forward Contract, Bank Guarantee
 • Excel

08-Dec-16

 

Applied
 • Excellent command in written and spoken English
 • Bachelor in accounting
 • Experience in Accounting for Construction projects

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

07-Dec-16

 

Applied
 • งานบัญชี เช่น โทรทวงหนี้ลูกค้า
 • นับสต็อค หน้าร้าน กรุงเทพ ฯ , ต่างจังหวัด
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ปวช. - ปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • Supporting the accounting team concerning petty
 • Checking documents for payments, taxation
 • Handling invoice issuing and receipt transactions

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • Fresh Gradated
 • Clearing A/R Balance in SAP

07-Dec-16

 

Applied
 • Minimum of 5 years experience
 • Experience in financial analysis and accounting
 • Experience in MNC

07-Dec-16

 

Applied
 • accounting, account receivable, account payable
 • stock, booking, GL, bank reconcile
 • TAX

07-Dec-16

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

06-Dec-16

 

Applied
 • General accounting duty
 • Taxation. Deal with bank
 • Report to HQ in Japan

06-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครด่วน
 • ที่ทำงานติด BTS Nana
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

06-Dec-16

 

Applied
 • Thai nationality.
 • Bachelor degree in Business of Administration.
 • Able to communicate well in English.

06-Dec-16

 

Applied
 • Aged 25-40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • At least 2 years in Accounting.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Income and Fixed Asset
 • General accounting and audit
 • law firm with good environment

06-Dec-16

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.