• ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรม, การตลาด
 • มีความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี, ชอบการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Engineering (Computer/Electronics)
 • Good skill in presentation, communication
 • Provide market intelligence on targeted markets

22-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจักดียิ่ง
 • มีทักษะและไหวพริบในการสื่อสาร,การนำเสนอ, การเจรจา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Technical Sales
 • Electronics
 • Automation

14-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.