• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สนใจด้าน Digital Marketing และการขาย
 • ชอบความท้าทาย ทำงานเป็นทีม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 yrs experiences both contact center and sales
 • Manage assigned customer accounts
 • Supporting all daily routine tasks

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ / การตลาด / การขาย
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 6 ปี
 • มีประสบการณ์ขายในกลุ่ม FMCG ระดับหัวหน้างาน 3 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG
 • มีประสบการณ์ในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 3 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • At least 3 years of relevant work experience
 • Good interpersonal skills

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-40 years
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5 years working experience of general finance

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in insurance business
 • Experience in institutional selling in insurance
 • Strong written communication both Thai and English

20-Jul-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • ปวช-ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำอาหารอย่างน้อย 1-2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • Master degree in Business Admin / Marketing
 • Male / Female, age 27- 35years old up
 • Good command of English and computer literacy

19-Jul-17

 

Applied
 • 3-4 years' in Sales & Marketing
 • Key Account Management
 • Chain Stores sales approach

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor degree or higher in Accounting
 • 5 Years experience in Accounting / Finance
 • General ledger,taxation and accounting

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or Master in Business Admin
 • Can travel upcountry and oversea
 • Sales forecast and evaluate sales performance

18-Jul-17

 

Applied
 • Direct marketing and sales financial services
 • 3 years exp in partnership management, portfolio
 • Experience in bancassurance marketing, insurance

17-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Accounting, preferable CPA
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 5 year(s) of relevant working experience

17-Jul-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Male or female, age 28 - 40 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Business Management
 • At least 5 years of experience in insurance

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experience as an Accountant, Admin
 • Able to handle pressure and to work independently
 • Able to work a 6-month contract

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age between 30 – 38 years old
 • degree in Advertising, Marketing, Communication
 • 5 years experience in advertising/media sales

14-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree in account or finance
 • 3 years or more years of accounting experience
 • One or more years of leadership experience include

13-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor in Accounting
 • 5 years experience
 • English ability

13-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for account payables and taxations
 • Prepare and verify account payable and payment
 • Assist in month-end and year-end accounting

07-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.