วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 341 jobs
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9000,14000,45000
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร | Engineer (TMD)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • ออกแบบโครงการเทคโนโลยีดิจิตัล ระบบสารสนเทศโรงกลั่น
  • เข้าใจกระบวนการผลิต และการบริหารโครงการ
  • Process Control, Process Simulation, Data Analyst
  Supalai Public Company Limited's banner
  Supalai Public Company Limited's logo
  Eastern
  • จบสาขาวิศวกรรมโยธา และมีประสบการณ์ 2-5 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร
  • ปฏิบัติงานโซน ศรีราชาหรือพัทยา จ.ชลบุรี
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design และ Jobsite
  Next