• วิจัยกระบวนการสกัดสารประกอบฟีโนลิค
  • ปริญญาโท หรือ เอก สาขาเคมี ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ
  • มีความชำนาญในการใช้คเรื่อง HPLC GC-MS

8 hours ago

 

Applied
  • Bachelor degree in any fields, Science field
  • At least 5 years experience in interpreter
  • Good command in Japanese Language

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • Degree or Master degree in Food Science
  • 2 year supervisory experience
  • Must have had experience with quality auditing

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.