• ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23-Feb-17

 

Applied
  • เคมี,วิทยาศาตร์
  • ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • สุพรรณบุรี

22-Feb-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.