• วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในไลน์ผลิต

8 hours ago

 

Applied
  • 3 years’ experience in managing safety
  • Occupational Health, Safety and Environment
  • Good command of English

25-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.