• อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

23-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Degree in Physical, Chemical, Engineer or Science
  • 2+ years experience in sale or lab
  • Own car with driving license.Able to travel upcnt

20-May-17

 

Applied
  • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีความรู้เรื่องระบบ มอก.

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.