• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแบรนด์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Promotion ต่าง ๆ
  • สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์และข้อมูลของแบรนด์

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.