• ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, Polymer Science
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • Detail oriented Skill, appreciated

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี (Polymer) วิศวกรรมเคมี
 • มีประสบการณ์ ISO 9001:2008 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วทบ. เคมี สาขาปิโตรเคมี Polymer หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ QC, QA หรือ R&D

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or higher in Chemistry, Food Science
 • 2-5 years working experience in laboratory
 • Quality and Food Safety Management System

6 hours ago

 

Applied
 • 3-year Food Auditing Experience with Good English
 • Degree in Food Sciece & Know Food Safety Standards
 • Experience in Food Ingredient & Seasoning MFG.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years in Food Manufactoring (Ready to eat)
 • Strong knowledge of GMP / HACCP are required
 • Presentation & communication Skill

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • มีความรู้ด้านสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแก้วพลาสติก
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้สี UV offset

21 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22-27
 • Bachelor's Degree Science
 • 1-3 years working experiences in related fields

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in Chemistry, Food Science
 • 5-10 years working experience in laboratory
 • Strong Knowledge Quality and Food Safety

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Food Production
 • 12 years of experience in fresh food
 • understanding of food quality standards and health

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้าน ควบคุม และ ซ่อมบำรุงเตาหลอม
 • มีทักษะด้านการบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • โปรแกรม Microsoft Office , E-mail , Internet

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านขนมปัง
 • ประจำโรงงานบางปู
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี,วิทยาศาสตร์
 • มีอัธยาสัยที่ดีต่อองค์กร
 • มีไหวพริบดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

17-Feb-17

 

Applied
 • Work well in an ambiguous setting
 • Communicate effectively, team player
 • Problem solver, solution seeker

17-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Food Science or any related field.
 • Good in Quality assurance
 • Communication skills in English

17-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

17-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้เร็ว

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Life sciences, preferred Chemistry
 • 10 yrs experience at least, in strong companies
 • Strong background in Lab and in Quality management

17-Feb-17

 

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

17-Feb-17

 

Applied

RD Officer

STC NICCA CO., LTD.

Samutprakarn > Muang

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี,เคมีสิ่งทอ
 • มีความสนใจในงานค้นคว้าวิจัย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree OR Higher in Food Technology, Food Science
 • Age 35-40 years old, Thai Nationality
 • 10 years of experience in food industry

16-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • Bachelor's in Chemical Engineer, Chemical Science
 • 4-5 years’ in Quality Control, Quality Assurance

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ได้เร็ว มีความขยัน และอดทนสูง

15-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Food Science or related fields
 • Experience in Quality Systems, QA/ QC
 • Good command of English and computer literacy

10-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.