• ห้องปฏิบัติการเคมี
 • จบ ม. 6 (วิทย์-คณิต) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ เคยทำงานด้านห้อง LAB วิเคราะหฺ์

18 hours ago

 

Applied
 • -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
 • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
 • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)
 • ประสบการณ์ทำงาน ด้านควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3 ปี
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 21 - 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาต

23-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Age 18 years up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 10 years of R&D experience in Food Business

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 18 up
 • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
 • More 3 years of experience in Food Factory of RD

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering, Science
 • Minimum of 2 years’ experience in RD
 • Knowledge of ISO 9001

22-May-17

 

Applied
 • Degree in Physical, Chemical, Engineer or Science
 • 2+ years experience in sale or lab
 • Own car with driving license.Able to travel upcnt

20-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.