• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้าได้ดี

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
 • มีทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s level degree in a laboratory science
 • Advanced skill level in bacterial diagnostics
 • Conducting research projects initiated by SLCP

24-Mar-17

 

Applied
 • Master degree in science ,biotech ,pharma
 • 5 years experience in industrial for pharma
 • Oversea Travel Opportunities

24-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s degree in nursing science
 • Background in clinical trials, HIV/AIDS, GCP
 • 2 years of experience in a research and clinical

24-Mar-17

 

Applied
 • Assist project manager to coordinate for project
 • Assist in coordinating and providing training
 • Assist and coordinate to enhance protecting

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์

23-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality, age not over 40years
 • Experience 0-8 years on RF circuit and component
 • Good English communication needs

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.