• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • สนับสนุนและถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสินค้า

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมสิ่งทอ/ออกแบบแฟชั่น
 • สามารถวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านแฟชั่น

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, age not over 40years
 • Experience 0-8 years on RF circuit and component
 • Good English communication needs

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม, IE
 • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร, ยา
 • ภาษาอังกฤษดี

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.